Interviews

In deze serie interviews praten we met leveranciers en afnemers van loongegevens in de loonaangifteketen. Onderwerp van gesprek is het belang van actuele gegevens voor hun dienstverlening.