Interviews

In deze serie interviews praten we met de leverancier en afnemers van loon-, pensioen- en uitkeringsgegevens in de Loonaangifteketen. Onderwerp van gesprek is het belang van actuele gegevens voor hun dienstverlening.