Hoe actueler de gegevens, hoe eerder kwaliteitssignalen van afnemers terug komen

Auteur: Diana Bom

Binnen de serie interviews met de leverancier en afnemers in de Loonaangifteketen ditmaal aandacht voor het belang van actuele gegevens voor UWV als leverancier. Jimmy Jong A Lock, Strategisch Accountmanager bij UWV Gegevensdiensten, stelt dat actuele gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen zorgen dat de processen van alle afnemers optimaal draaien. Dat leidt tot een goede dienstverlening van afnemer naar burger.

Beeld: ©Loonaangifteketen
Jimmy Jong A Lock, Strategisch Accountmanager UWV Gegevensdiensten

De versnelling van de loonaangifte en van de beschikbare gegevens in de Polisadministratie leveren bij de afnemers eerder een duidelijk beeld op voor hun processen en acties richting hun klanten

Kun je ons wat meer over UWV Gegevensdiensten vertellen?

“Als UWV Gegevensdiensten richten wij ons op burgergemak én administratieve lastenverlichting door het delen van data, voornamelijk binnen het domein Werk en Inkomen. Dat doen wij digitaal en veilig. Het is de kern van onze missie. Ik werk aan de servicekant van Gegevensdiensten, samen met drie andere strategisch accountmanagers. We werken ieder aan een aantal accounts. Een van mijn (key-)accounts is bijvoorbeeld het Inlichtingenbureau dat gegevens uit de Polisadministratie onder andere gebruikt voor rechtmatigheidstoetsen ten behoeve van gemeentelijke uitkeringen. De Polisadministratie is een database waarin de inkomstengegevens van alle burgers worden opgeslagen. Hieronder vallen salarissen, maar ook bijvoorbeeld sociale uitkeringen, lijfrentes en pensioenen. De informatie is afkomstig van inhoudingsplichtigen die hun loonaangiftes indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt ervoor dat al deze gegevens in de Polisadministratie worden gezet. De database wordt beheerd door het UWV. Gegevensdiensten kent, naast de servicekant waar ik werk, ook de afdeling Bronnen. Daar werken mijn collega’s die de data in de Polisadministratie inwinnen, analyseren en gebruiken."

Als inhoudingsplichtige heb je toch al de administratieve verplichting om je loonaangifte te doen. Dus doe het zo snel mogelijk, dan krijg je ook eerder te horen of het goed is

Wat zie jij als belang van actuele gegevens?

Hoe actueler de gegevens zijn die wij ter beschikking kunnen stellen aan allerlei afnemers, hoe eerder wij kwaliteitssignalen terugkrijgen van afnemers. Dat is noodzakelijk om er vanuit ons missiestatement voor te kunnen zorgen dat de processen van alle afnemers optimaal draaien. Of je het nu hebt over uitkeringen verstrekken, over beslagleggingen, schuldhulpverleningstrajecten of hypotheken.

Als leverancier heb ik baat bij kwalitatief goede gegevens, maar ook bij sneller ontsluiten en actualiteit. Dat leidt tot een goede dienstverlening van afnemer naar burger. Ik geef een voorbeeld: stel, je hebt een nieuwe baan in een nieuwe branche of sector en je wordt door een werkgever aangemeld met een nieuwe inkomstenverhouding, zodat daarna verloning plaatsvindt. Dan ontvang je een aanmeldingsbrief van je pensioenfonds. Krijg je een baan in een andere sector of branche dan krijg je een afmeldingsbrief. De pensioenfondsen, ook belangrijke afnemers van de gegevens in de Polisadministratie, hebben tijd nodig voor de administratieve verwerking en ze hebben de wettelijke verplichting om te zorgen dat jij die brieven op tijd op de mat hebt."

Als burger sneller je gegevens

“Je bent bij actuele gegevens geneigd te denken aan financiële drivers zoals bij uitkeringen of beslagleggingen, maar juist ook dit soort administratieve taken zijn van belang zodat je als burger sneller je informatie beschikbaar hebt. Hoe snel kunnen wij inzicht geven in de financiële situatie van mensen? In het Digitaal Verzekeringsbericht (via Mijn UWV bij ‘persoonlijke gegevens’) staat alles wat verband houdt met je Sociaal Verzekeringsloon. In essentie is het Digitaal Verzekeringsbericht ontwikkeld om te kunnen zien wat je arbeidsverleden is. Dan kun je bijvoorbeeld zelf nagaan: heb ik recht op WW?”. 

Actualiteit steeds grotere rol

"Als je kijkt naar de processen van onze afnemers dan kan de ene afnemer met een maandelijkse of wekelijkse uitvraag uit de voeten, terwijl de ander juist op dagbasis of een realtime uitvraag nodig heeft voor zijn dienstverlening. Een enorme ontwikkeling als je ziet van waar we zijn gekomen: van dingen op papier met elkaar delen, naar informatie  op een cd’tje naar de online bevraging nu. We gebruiken allemaal steeds meer apps met onze smartphones en actualiteit van gegevens als input voor die apps speelt een steeds grotere rol. Even terug naar versneld aanleveren van de loonaangifte: als het moment van verloning samenvalt met het vullen van de database (de Polisadministratie) ga je steeds meer toe naar het realtime bevragen van gegevens."

Beeld: ©Loonaangifteketen

Wat zie je als belang van actuele gegevens voor de afnemers?

“De versnelling van de loonaangifte en van de beschikbare gegevens in de Polisadministratie leveren bij de afnemers eerder een duidelijk beeld op voor hun processen en acties richting hun klanten. De loonaangifte kent veel rubrieken. Het is niet alleen je inkomstenopgave, maar ook je inkomstenverhouding, je arbeidsverhouding, je uitkeringsverhouding enzovoort. Trek je de hele loonaangifte naar voren, dan heb je inzicht in meerdere processen en op meerdere vlakken. Wijzigingen in een situatie van een persoon komen eerder in beeld.“

Wat zou je willen zeggen tegen inhoudingsplichtigen die nog niet versneld aanleveren?

“Dien zo snel mogelijk je loonaangifte in, dan krijg je ook eerder het signaal terug of je voldoet. Dit voorkomt achteraf nog meer uitvraag bij werkgevers. Op het moment dat de gegevens die je hebt aangeleverd, gebruikt worden door afnemers van deze gegevens - die indirect ook weer jouw processen als werkgever raken - zie je dat ook sneller terug. Met ons allen zorgen we dan voor een snellere kwaliteitsverbetering. Anders kan het voorkomen dat je na een paar weken erachter komt dat je iets moet corrigeren en misschien had je met een eerdere correctie al veel minder extra werk gehad."

Even hardop dromend: stel dat de gegevens altijd actueel beschikbaar zouden zijn via de Polisadministratie, wat zou dat betekenen voor burgers en instanties die daarvan gebruik maken?

“Er zijn een heleboel initiatieven die gaan over ‘de burger aan het roer’ en ‘regie over eigen gegevens’ en ‘ik wil zelf kunnen beslissen en beschikken over wanneer iets van mij wordt gedeeld’. Als je als burger actuele gegevens hebt en zelf kunt inzien, dan denk ik dat je met dit actuele beeld de burger helpt om te zien: dit staat op dit moment van mij geregistreerd, daar geef ik wel of geen toestemming voor om in te zien door derden. Als burger hoef je dan door derden niet meer lastiggevallen te worden, want die hebben nu alle benodigde informatie. Waarom zou je nog bij een burger om een loonstrookje vragen of een werkgeversverklaring? Of waarom wil je weten of die burger nog ergens een lening heeft staan? Waarom zou je nog een BKR-check doen? Die gegevens kun je allemaal aan elkaar knopen."

"Als je actuele gegevens hebt die iedereen beschikbaar heeft en kan inzien, dan levert dat duidelijkheid en toegankelijkheid. Dat zijn trouwens twee van onze drie kernwaarden bij Gegevensuitwisseling: Duidelijkheid en Toegankelijkheid. De derde kernwaarde is Integriteit, daarmee bedoelen we dat we, in verband met de privacy van burgers, geen gegevens zomaar delen. Iedereen die bij Gegevensdiensten gegevens afneemt heeft daar een wettelijke grondslag voor. Net zoals wij een wettelijke grondslag hebben om data uit te wisselen. We zijn gebonden aan allerlei privacyregels. Bij elke aanvraag door een afnemer wordt de wettelijke grondslag getoetst zodat de privacy van de burger gewaarborgd is. Maar dat spreekt vanzelf!”