Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op loonaangifteketen.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op loonaangifteketen.nl om met uw persoonsgegevens?

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres nodig. Bij het contactformulier staat vermeld welke gegevens loonaangifteketen.nl gebruikt en waarvoor.

Loonaangifteketen.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt loonaangifteketen.nl uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Loonaangifteketen.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zie ook

Autoriteit Persoonsgegevens

Verantwoordelijk,

Ministerie van Financiën