De belastingopbrengst

Ieder jaar int de Belastingdienst loonheffingen (voor het jaar 2019 is 174 miljard euro begroot). De loonheffingen beslaan bijna 60% van de belastingopbrengsten.

Loonheffingen

De loonheffingen bestaan uit:

  • de premies voor de werknemersverzekeringen
  • de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw)
  • de bijdrage Wet kinderopvang (WKO).

De werkgevers, pensioenfondsen en uitkeringsinstanties (de inhoudingsplichtigen) dragen de loonheffingen per aangiftetijdvak in één bedrag aan de Belastingdienst af. De Belastingdienst splitst dit bedrag en zorgt dat het bij de verschillende instanties terechtkomt. Hoe de Belastingdienst de inkomsten uit de loonheffingen verder verwerkt leest u bij Wat gebeurt er met de loonheffingen?

Voorzieningen

Het geld van de loonheffingen wordt gebruikt voor een aantal belangrijke publieke voorzieningen, zoals:

  • de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag die de Belastingdienst uitkeert
  • de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die UWV verzorgt, maar ook voor de ondersteuning om werkzoekenden en arbeidsongeschikten zo snel mogelijk naar werk te begeleiden
  • de financiering van een deel van de zorgkosten door zorgverzekeraars
  • de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Kinderbijslag die de Sociale Verzekeringsbank uitkeert
  • de bijstandsuitkeringen en het begeleiden van re-integratie van bijstandsgerechtigden door de gemeenten.