De loonaangifteketen

De loonaangifteketen is een van de grootste informatieketens van de overheid. De eigenaren van de loonaangifteketen zijn de Belastingdienst, UWV en het CBS. In deze keten worden gegevens één keer opgevraagd en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld.

Door de loonaangifteketen besparen bedrijven op de administratieve lasten en de overheid op de uitvoeringskosten. Burgers kunnen gemakkelijker aan hun verplichtingen voldoen en rechten claimen. Bijvoorbeeld door de voor­ingevulde aangifte inkomstenbelasting of het vooringevulde overzicht van het arbeids­verleden (voor de aanvraag van een WW-uitkering).