Zorgverzekeringswet

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt ervoor dat iedereen die in Nederland verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekeringsplichtig is. Dat betekent dat zij een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar.

De zorgverzekering wordt betaald met de:

  • nominale premie Zvw. De verzekerde betaalt deze premie rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De werkgever betaalt deze bijdrage binnen de loonheffingen (werkgeversheffing). In sommige gevallen houdt de inhoudingsplichtige de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in op het loon van de werknemer.

Militairen in actieve dienst, militairen die buitengewoon verlof met behoud van loon hebben, en gemoedsbezwaarden voor de Wlz hoeven geen basisverzekering af te sluiten.