Bijdrage Kinderopvangtoeslag

In de Wet kinderopvang is de kinderopvangtoeslag geregeld.

Met de bijdrage wordt geprobeerd om de kwaliteit van kinderopvang te garanderen en de arbeidsparticipatie van jonge ouders te verhogen.

Ouders betalen zelf de kosten voor kinderopvang. Zij kunnen bij de Belastingdienst een toeslag krijgen voor deze kosten. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen.

De werkgever is de bijdrage Wet kinderopvang (WKO) verschuldigd. Deze bijdrage wordt geheven door middel van een opslag(premie) op de basispremie WAO. Deze opslag(premie) maakt deel uit van het totaalpercentage van de basispremie WAO en is dus onderdeel van de loonheffingen.