Wat gebeurt er met de loonheffingen?

De Belastingdienst ontvangt een bedrag aan loonheffingen. De loonheffingen worden door de Belastingdienst gesplitst en afgedragen aan de hand van verdeelsleutels.

De loonheffingen worden als volgt gesplitst en afgedragen:

 • Loonbelasting: wordt afgedragen aan het Ministerie van Financiën.
 • Premie AOW: wordt afgedragen aan de SVB.
 • Premie Anw: wordt afgedragen aan de SVB.
 • Premie Wlz: wordt afgedragen aan het Zorginstituut Nederland (ZIN).
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: wordt afgedragen aan het Zorginstituut Nederland (ZIN).
 • WKO: wordt afgedragen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Premies werknemersverzekeringen die bestemd zijn voor de verschillende fondsen van UWV:

 • Het Sectorfonds (gesplitst op sector en risicopremiegroep, SFN).
 • Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF).
 • Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF).
 • Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UFO).
 • De Werkhervattingskas (gesplitst op sectorniveau, WHK).