De loonaangifteketen in kaart

Hoe ziet de loonaangifteketen eruit? In de afbeelding hieronder staan in de vierkante blokken de partijen en organisaties die binnen de loonaangifteketen een hoofdrol spelen. De blauwe pijlen vertegenwoordigen de geldstroom, de roze de gegevensstroom. De loonaangifteketen bestaat uit de onderdelen in het grijs gearceerde vlak.

24 miljoen arbeids- en uitkeringsverhoudingen

Ruim twaalf miljoen burgers hebben samen 24 miljoen arbeids- en uitkeringsverhoudingen. Dat zijn dienstverbanden met werkgevers en relaties met uitkeringsinstanties en pensioenfondsen. Een burger kan meerdere inkomstenverhoudingen hebben, zoals bijvoorbeeld twee banen, of een baan en een uitkering. ZZP-ers zijn niet opgenomen in de loonaangifteketen.

720.000 inhoudingsplichtigen

In Nederland worden jaarlijks door ongeveer 720.000 inhoudingsplichtigen (werkgevers, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen) meer dan acht miljoen loonaangiften ingediend. Vaak worden zij daarbij ondersteund door een salarisadministrateur en maken ze gebruik van software die ontwikkeld is door softwareontwikkelaars.

174 miljard euro

Ieder jaar int de Belastingdienst ongeveer 174 miljard euro aan loonheffingen. De loonheffingen beslaan bijna 60% van alle belastingopbrengsten van de rijksoverheid.

30 miljard gegevens

Jaarlijks worden ongeveer 30 miljard gegevens door middel van loonaangifte aan de Belastingdienst geleverd. Daarmee is de loonaangifteketen de grootste dataketen van Nederland.

Belastingdienst

Inhoudingsplichtigen zijn verplicht loonheffingen in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. De loonheffingen bestaan uit premies voor de werknemersverzekeringen, loonbelasting en premies volksverzekeringen, een bijdrage Zorgverzekeringswet en de bijdrage Kinderopvang. De Belastingdienst controleert de aangifte, int de loonheffingen en stuurt de nominatieve gegevens uit de loonaangifte door aan UWV.

UWV

UWV slaat de nominatieve gegevens (128 gegevensrubrieken per werknemer per loontijdvak) uit de loonaangifte op in de Polisadministratie en stelt deze gegevens ter beschikking aan honderden afnemers die een wettelijk recht hebben om deze gegevens te mogen gebruiken.

CBS

Het CBS is een belangrijke afnemer en met de Belastingdienst en UWV eigenaar van de keten. Met gegevens uit de loonaangifte stelt het CBS statistieken samen over het thema arbeid en lonen. Deze statistieken zijn belangrijk voor het macro-economische beeld van de Nederlandse economie.

Honderden afnemers

Naast het CBS, zijn ook de Belastingdienst en UWV afnemer van de gegevens. De Belastingdienst gebruikt de gegevens onder andere voor de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. UWV gebruikt de gegevens om de hoogte en duur van een uitkering te bepalen. Veel andere (overheids)organisaties maken ook gebruik van de gegevens uit de loonaangifte, zoals gemeenten, de SVB, het CAK, gerechtsdeurwaarders, het pensioenfonds Horeca & Catering en het DUO. De gegevens worden gebruikt voor regelingen waarbij het inkomen een rol speelt.

Digitaal verzekeringsbericht, vooraf ingevulde aangifte

Burgers kunnen bij UWV digitaal gegevens opvragen over hun loon of arbeidsverleden via het Digitaal Verzekeringsbericht (DVB). Het DVB geeft betrouwbare informatie over het inkomen en arbeidsverleden en kan onder andere gebruikt worden voor een hypotheekaanvraag. Burgers kunnen bij het doen van hun aangifte voor de inkomstenbelasting gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst vult gegevens zoals het loon en de werkgever(s) alvast in op de aangifte. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Polisadministratie.

Beeld: ©Loonaangifteketen