De loonaangifteketen in kaart

Hoe ziet de loonaangifteketen eruit? In de afbeelding hieronder staan in de vierkante blokken de partijen en organisaties die binnen de loonaangifteketen een hoofdrol spelen. De blauwe pijlen vertegenwoordigen de geldstroom, de roze de gegevensstroom. De loonaangifteketen bestaat uit de onderdelen in het grijs gearceerde vlak.

Ongeveer 670.000 inhoudingsplichtigen doen loonaangifte bij de Belastingdienst over ongeveer 21 miljoen arbeids- en uitkeringsverhoudingen. Hiermee wordt ca. 156 miljard euro aan belasting en loonheffingen geïnd. De gegevens uit de aangifte stuurt de Belastingdienst door aan UWV. Die slaat al deze gegevens op in de Polis. UWV stelt deze gegevens ter beschikking aan honderden afnemers die een wettelijk recht hebben om deze gegevens te mogen gebruiken. Deze afnemers gebruiken de informatie om burgers beter van dienst te kunnen zijn.

Ongeveer 670.000 inhoudingsplichtigen doen loonaangifte bij de Belastingdienst over ongeveer 21 miljoen arbeids- en uitkeringsverhoudingen. Hiermee wordt ca. 174 miljard euro (begroting 2019) aan belasting en loonheffingen geïnd. De gegevens uit de aangifte stuurt de Belastingdienst door aan UWV. UWV slaat al deze gegevens op in de Polis en stelt deze gegevens ter beschikking aan honderden afnemers die een wettelijk recht hebben om deze gegevens te mogen gebruiken. Deze afnemers gebruiken de informatie om burgers beter van dienst te kunnen zijn.