Inhoudingsplichtigen

Werkgevers, pensioenfondsen en uitkeringsinstanties vormen het begin van de loonaangifteketen. Samen zijn zij de inhoudingsplichtigen. Zij worden over het algemeen ondersteund door softwareontwikkelaars, salarisadministrateurs en fiscale dienstverleners.

Werkgevers zijn verplicht om loonheffingen in te houden. Deze loonheffingen dragen ze af aan de Belastingdienst op basis van een periodieke aangifte: de loonaangifte. De loonaangifte bestaat uit twee delen:

  • het nominatieve deel
  • het werkgevers- of collectieve deel.

Nominatieve deel

In het nominatieve deel wordt loonaangifte gedaan per werknemer. Uit de personeel- en salarisadministraties komt bijvoorbeeld informatie over de datum van indiensttreding, hoeveel loon hij deze periode heeft verdiend en hoeveel uren hij deze periode heeft gewerkt.

Collectieve deel

Het werkgevers of collectieve deel bestaat naast algemene werkgeversgegevens vooral uit financiële gegevens. Deze financiële gegevens zijn gebaseerd op het totaal van de werknemersgegevens en vormen de basis voor de af te dragen loonheffingen.