Eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik

Gegevens uit de loonaangifteketen worden maar één keer opgevraagd en daarna meerdere keren gebruikt.

Eén loket voor de werkgever

De werkgever heeft maar één loket binnen de loonaangifteketen: de Belastingdienst. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het afhandelen van de geldstroom op basis van het collectieve deel van de aangifte. Het nominatieve deel van de aangifte wordt gecontroleerd en daarna doorgestuurd naar UWV.

UWV verwerkt, beheert en levert de gegevens

UWV is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van de gegevens per werknemer in de Polisadministratie. Ook levert UWV de gegevens aan andere (overheids)organisaties. Deze organisaties hebben de gegevens nodig voor het uitvoeren van wettelijke taken. Op die manier maakt UWV meervoudig gebruik mogelijk van gegevens over dienstverbanden, uitkeringsverhoudingen en lonen.