De afnemers van de loonaangifteketen

De gegevens uit de loonaangifteketen worden gebruikt door de keteneigenaren de Belastingdienst, UWV en het CBS. Daarnaast worden de gegevens door veel andere (overheids)organisaties gebruikt.

De Belastingdienst gebruikt de gegevens voor:

 • de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting
 • het berekenen van toeslagen.

UWV gebruikt de gegevens om:

 • de hoogte en duur van een uitkering te bepalen.

Het CBS is ook een belangrijke afnemer. Een aantal gegevens is speciaal voor het CBS toegevoegd aan de gegevensset van de loonaangifte. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van statistieken over het thema arbeid en lonen. Deze statistieken zijn belangrijk voor het macro-economische beeld van de Nederlandse economie. In het verleden verzamelde het CBS de noodzakelijke gegevens via een eigen enquête. Doordat deze gegevens nu aangeleverd worden met de loonaangifteketen, is de enquête van het CBS niet meer nodig.

Andere afnemers die gebruik maken van de gegevens

Veel andere (overheids)organisaties maken ook gebruik van de gegevens van de loonaangifteketen en hebben baat bij een goed werkende keten. Enkele voorbeelden:

 • de gemeentelijke sociale diensten gebruiken de gegevens voor het vaststellen van de bijstandsuitkeringen, het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruikt de dienstverbanden uit de Polisadministratie als basis voor de vaststelling of iemand verzekerd is voor de volksverzekeringen en voor het vaststellen van de inkomensafhankelijke regelingen
 • Het Pensioenfonds Horeca & Catering neemt gegevens af voor het vaststellen van de verplichting tot deelname aan het pensioenfonds en de berekening van de pensioenpremie
 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt gegevens af voor de beoordeling van verblijfsvergunningen
 • Het Zorginstituut Nederland gebruikt de gegevens over dienstverbanden voor het opleggen van bestuurlijke boetes (het uitvoeren van de wanbetalerswet)
 • Het Centraal Administratiekantoor (CAK) gebruikt de gegevens voor het vaststellen van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg
 • Circa 350 gerechtsdeurwaarders gebruiken de gegevens voor het innen van boetes en betalingsachterstanden
 • Ook gemeentelijke belastingdeurwaarders maken gebruik van de gegevens voor het innen van boetes en betalingsachterstanden door middel van een loonbeslag.
 • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt de gegevens onder meer voor het vaststellen van de ouderlijke bijdrage en voor het vaststellen van de draagkracht van debiteuren.
 • De dienst Justis maakt gebruik van loonaangifteketengegevens voor het doen van antecedentenonderzoeken. In strafzaken kan de politie of het Openbaar Ministerie gegevens vorderen.
 • Verder maken ook de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en nagenoeg alle EU-landen gebruik van de gegevens.

Door de gegevens uit de loonaangifteketen kunnen deze organisaties hun wettelijke taken uitvoeren zonder zelf gegevens uit te vragen. Zo besparen zij op administratieve lasten en uitvoeringskosten.