Doelen van de loonaangifteketen

De doelen van de loonaangifteketen zijn het verlichten van de administratieve lasten voor de werkgevers en het verlagen van de uitvoeringskosten voor de overheid. Daarnaast wil de loonaangifteketen burgers meer gemak laten ervaren. Daarom is de loonaangifteketen ingericht volgens het principe van eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik.

De voordelen die werkgevers, de overheid en burgers ervaren door de loonaangifteketen:

  • Administratieve lastenverlichting: werkgevers hoeven nog maar één keer hun gegevens aan te leveren, namelijk via de loonaangifte
  • Verlaging van uitvoeringskosten: de overheid gebruikt de gegevens uit de loonaangifteketen voor bijvoorbeeld belastingaanslagen, toeslagen, statistieken en uitkeringen
  • Burgergemak: door de gegevensstroom zo optimaal, correct en tijdig mogelijk door de keten te laten lopen, krijgen burgers hun uitkeringen, toeslagen, subsidies of pensioenen op het juiste moment.