Schrijnende situaties voorkomen

Bijgaand treft u een aantal schrijnende of vervelende situaties voor burgers aan, die ontstaan door het gebruik van niet-actuele gegevens.
De afgelopen jaren heeft de Loonaangifteketen zich verder ontwikkeld en de kwaliteit van de gegevens op het gebied van juistheid en volledigheid is al heel hoog. Voor de burgers van Nederland die gebruik maken van inkomensafhankelijke regelingen zijn we nu bezig een grote volgende stap te maken. Daarbij is de actualiteit van de gegevens van belang.
U kunt daaraan bijdragen door uw loonaangifte tegelijkertijd met, of direct na de salarisbetaling in te dienen. De onderstaande gevallen zouden zich niet of in veel mindere mate voordoen als actuele gegevens beschikbaar zouden zijn bij de dienstverlening aan de betreffende burgers.