Afscheid van een oliemannetje

Weblog

Sinds jaar en dag was Piet Stam ketenregisseur van UWV voor de loonaangifteketen. Onlangs is hij met pensioen gegaan; een mooi moment om terug te kijken.

Vanaf het ontstaan in 2006 ben ik betrokken geweest bij de loonaangifteketen, aanvankelijk vanuit een managementfunctie bij UWV maar al snel als ketenregisseur oftewel ‘oliemannetje’ zoals we wel worden geduid. En dat is een bijnaam om trots op te zijn. Want dat is precies wat mijn collega ketenregisseur van de Belastingdienst en ik doen. Ons helemaal wijden aan de keten en smeerolie aanbrengen waar het gaat knarsen. En het liefst voordat het gaat knarsen.

Piet Stam
Beeld: ©UWV
Piet Stam

Dat was tien jaar geleden wel anders. Toen de politiek in 2004 besloot om de premieheffing over te hevelen van UWV naar de Belastingdienst om zo één loket voor de werkgever te creëren stonden UWV en de Belastingdienst met de rug naar elkaar. Van echte wil tot samenwerking was geen sprake en de gevolgen waren desastreus: 100.000 werkgevers moesten opnieuw aangifte doen om maar eens wat te noemen. Het CBS kon geen statistieken over werk en inkomen meer leveren aan Den Haag en Europa. Krachtig ingrijpen van de toenmalige minister Donner was de basis voor het huidige succes. Het ketenbureau ontstond, geleid door een door hem aangestelde ketenmanager. Een gouden greep, want de loonaangifteketen kreeg een basis van mensen die uitsluitend het ketenbelang voor ogen hadden. Enfin in de vorig jaar geheel gereviseerde pocketuitgave en het NORA katern is over dit alles veel meer te lezen.
 

Als u de ketenplaat elders op deze site bekijkt, dan ziet u het enorme belang van de keten voor burgers, bedrijven en tal van overheidsorganisaties. En bij de ketensturing ziet u de plaats van het ketenbureau. Na ruim tien jaar zijn we trots op wat er is bereikt. De keten staat als een huis en is onmisbaar in de wereld van werk en inkomen.

Geen succesvolle samenwerking tussen drie grote keteneigenaren en hun partners in het ecosysteem zonder intensief overleg. Ik wil twee overleggen, waar ik jaren aan mocht deelnemen er eens uitlichten.

Allereerst het TOP (Tactisch Operationeel Productie overleg). Een overleg dat elke twee weken op donderdagmiddag plaatsvindt. Deelnemers: managers en specialisten op tactisch en operationeel niveau. Hier worden de prestaties van de keten intensief gevolgd en gerapporteerd aan de topbestuurders. Elke maand wordt een uitvoerige rapportage gemaakt waar tot in detail de successen, zorgen en verbeteringen worden vermeld. Medewerkers van UWV en Belastingdienst zitten als collega’s naast elkaar, openheid en transparantie zijn de norm en hebben mede geleid tot het huidige ketensucces.

Daarnaast mocht ik de keteneigenaren vertegenwoordigen in het Afnemersoverleg (AOL). Dit overleg bestaat uit bestuurders van grote publieke afnemers van de gegevens uit de polisadministratie. Denk aan de SVB, het CAK, de gerechtsdeurwaarders, de gemeenten, de pensioenwereld. Maar ook UWV, CBS en de Belastingdienst die niet alleen keteneigenaren zijn maar ook afnemers (voor onder andere uitkeringen, toeslagen en statistieken).

Het AOL maakt zich sterk voor het verbeteren van de kwaliteit en actualiteit van de gegevensleveringen. Maar ook voor het aanpassen van de gegevensset (de nu 128 gegevens die elke periode van elke werknemer moeten worden aangegeven). Koppelvlakken, infrastructuur, het komt allemaal langs.

Zo maar twee overleggen die in stilte bijdragen aan het succes van de loonaangifteketen.

De keten begon dramatisch, tien jaar later werd een prestigieuze internationale award gewonnen. Nu werken we aan een toekomstvisie over meerdere jaren samen met onze partners in het ecosysteem van de keten. Blockchain? Big data? Open data? Van een loonketen naar een inkomensketen? We gaan het zien.

Die toekomst zal een veranderende keten laten zien in een snel veranderende digitale omgeving. Maar de basis voor succes blijft de samenwerking zoals die in de overleggen die ik noemde plaatsvindt. Daar gaat het om respect, transparantie en waardering voor elkaar.

Het was een eer om als oliemannetje te mogen bijdragen aan deze mooie keten, die door de voormalige Directeur-generaal van de Belastingdienst, Peter Veld, wel eens het ‘best bewaarde geheim van de BV Nederland’ is genoemd.

Het pensioen roept en wacht niet.

Allen met wie ik heb samengewerkt: dank

Piet Stam

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • Een mooie beschrijving van je werkzaamheden van de afgelopen 12 jaar voor de loonaangifteketen. We kennen elkaar al van voor die tijd, want je hebt natuurlijk nog veel meer voor UWV gedaan, voordat je met pensioen kon gaan. Tijdens onze laatste contacten gaf je me regelmatig advies over de WTL-keten, omdat ook daar het oliekannetje regelmatig gebruikt moet worden. Gelukkig heb je dat oliekannetje op je werk laten staan, zodat anderen het kunnen gebruiken in de diverse ketens. Dank voor je bespiegelingen en heel veel plezier met al andere dingen die nu belangrijk voor je zijn.

    Van: Maurice de Zwart | 22-05-2018, 11:51

  • Piet ik hoop dat je nog lang in gezondheid mag genieten van je pensioen!

    Van: Harry van Lohuizen | 17-05-2018, 17:17

  • Mooi verhaal Piet, al moet ik zeggen dat ik in het begin niet helemaal gelukkig was maar het verleden heb ik achterwege gelaten en ik wens jou een goede pensioentijd toe, ik geniet eraf 6 jaar van.

    Van: BertKamps | 15-05-2018, 13:13