Onderhoud aan het fundament

Weblog

De loonaangifteketen bestaat vanaf 2006. De afgelopen 12 jaar hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt van een niet werkende naar een goed functionerende keten. We zijn druk geweest met het oplossen van de aanvankelijke problemen, het implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving en het betrekken van de partners in ons ecosysteem.

Dat de loonaangifteketen nu goed loopt zorgt ook voor nieuwe zorgen. De loonheffingen zitten niet in de Investeringsagenda van de Belastingdienst. Bij UWV wordt gewerkt aan een meerjarig UWV Informatieplan. En ook het CBS heeft te maken met forse besparingen. Kortom er is weinig capaciteit en geld voor vernieuwing van functionaliteit en innovatie. De geringe ruimte die er is, wordt besteed aan de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Door het regeerakkoord komt er met name veel nieuwe wetgeving bij Sociale Zaken vandaan, waardoor de loonaangifteketen wordt geraakt.

Gaan we dan nu stilzitten? Nee natuurlijk niet.

We hebben geconcludeerd dat in de afgelopen jaren zaken onvoldoende zijn gedocumenteerd en dat discussies uit het verleden steeds opnieuw de kop opsteken. De in 2006 gevonden compromissen zijn steeds vaker onderwerp van discussie. Als we dan gaan zoeken in de archieven om de overwegingen die destijds een rol speelden boven tafel te krijgen, merken we dat we toch vaak een beroep moeten doen op het geheugen van medewerkers die destijds betrokken waren. En door de vergrijzing worden die steeds moeilijker te vinden.

Ook onze buitenwereld kijkt vaak vreemd op dat wij geen volledige overzichten hebben, bijvoorbeeld van de gegevensset. Wat zit er in, welke wettelijke basis ligt er onder, is er een eenduidige definitie, wat is de kwaliteit van een bepaald gegeven en vooral door wie wordt het waarvoor gebruikt?

We kunnen de periode waarin er weinig tijd is voor vernieuwing goed gebruiken om het fundament van de keten verder op orde te brengen. Op basis van de inzichten die we dan ook gedocumenteerd hebben, kunnen we ons voorbereiden op de toekomst. Nu een eenduidig beeld opbouwen en proberen om discussies uit het verleden op basis van goede argumenten te beslechten gaat ons helpen om betere keuzes te maken en goed in beeld te brengen welke vernieuwingen straks noodzakelijk zijn om de continuïteit van de keten te waarborgen.

We starten nu met het beeld opbouwen rond de gegevensset. Bij UWV wordt gewerkt aan een leveringenregister. Als we straks deze zaken kunnen combineren hebben we een prachtig overzicht op basis waarvan we bijvoorbeeld kunnen voldoen aan de verplichtingen die de AVG ons oplegt en de database Gegevensbelang opnieuw kunnen opbouwen. Daarmee dragen we bij aan transparantie. Ook is dit een goede basis voor de verdere inrichting van de kwaliteitsmonitor die we aan het ontwikkelen zijn. Het zou toch geweldig zijn als we bij uitvoeringstoetsen per gegeven een beeld hebben van de kwaliteit.

Het werken aan het fundament van de loonaangifteketen vraagt inzet, doorzettingsvermogen, oog hebben voor de belangen van de partners in ons ecosyteem en geduld. Het is een taaie klus, waar we stapje voor stapje vooruitgang zullen boeken. Een klus waarbij kwaliteit belangrijker is dan snelheid.

Afgelopen week hebben medewerkers van UWV, de Belastingdienst, CBS en het Ketenbureau gedurende 3 dagen op één locatie met elkaar gewerkt aan de gegevensset. Ik ben aan het einde van de derde dag even aangeschoven. Wat mij opviel is dat na een aanvankelijk schoorvoetende start er een groepsgevoel is ontstaan. Dat bewijst weer de kracht van onze aanpak. Elkaar ontmoeten, luisteren naar elkaar en ruimte geven om een voor iedereen veilige omgeving te creëren waarin zorgen en belemmeringen kunnen worden besproken. Vanuit dit gedeelde beeld ontstaat ruimte om “vrijer” te denken en resultaat te boeken.

We zijn begonnen met graven. Straks zal er nog heel wat vlechtwerk nodig zijn om een samenhangend geheel te laten ontstaan. Het aanbrengen van een goed fundament vraagt zorgvuldige afstemming en tijd. Maar we maken iets voor de toekomst waar de loonaangifteketen veilig op kan doorbouwen en dat besef geeft energie.

Diantha Croese

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • fijn te lezen dat de basis uit 2006 en eerder na 12 jaar en langer nog steeds overeind staat. Uniek en zeer leerzaam lijkt me. Suc6

    Van: hans tromp | 15-06-2018, 21:01