Eindejaarsmijmeringen

Weblog

Zo aan het einde van het jaar kijk je terug op het afgelopen jaar en begin je na te denken over de mogelijkheden die het nieuwe jaar biedt.

Als ik terugkijk op 2017 dan is er een aantal zaken waar ik met tevredenheid op terugkijk. De stabiliteit en continuïteit van de loonaangifteketen is ook afgelopen jaar geen moment in gevaar geweest. We hebben een mooie houtskoolschets gemaakt met alle partners uit ons ecosysteem en zicht gekregen op de belangrijkste prioriteiten. De meest gehoorde wens is het verhogen van de actualiteit. Een belangrijke bijdrage daaraan wordt geleverd door de aanleveraars van de loonaangifteketen. Een groot deel van de aangiften wordt inmiddels sneller ingediend. In 2018 gaan we inzetten op een verdere versnelling.

Natuurlijk kijk ik ook met plezier terug op de ASAP award. Deze award heeft ons een impuls gegeven om de wijze waarop wij samenwerken in de loonaangifteketen verder uit te dragen. We hebben presentaties mogen geven en gesprekken mogen voeren met groepen uit ons eigen ecosysteem, maar ook voor woningcorporaties en hun toezichthouders, voor deelnemers aan de verbinderopleiding van PBLQ, bij Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken.  Mooie ontmoetingen met mensen die oprecht geïnteresseerd zijn. We hebben een nieuwe pocket uitgegeven en binnenkort verschijnt een geüpdatete versie van “Ketens de baas”. De  eerste pilot van onze masterclass op het gebied van ketensamenwerking is uitgevoerd. We moeten nog flink sleutelen om hier een volwaardig product van te maken. De ketencafés zijn gestart maar moeten nog wat meer deelnemers trekken. De website wordt goed bezocht. Met name het artikel van Rik van der Vliet over het gebruik van de gegevens door het CBS werd goed gelezen. De loonaangifteketen krijgt steeds meer bekendheid.

December is ook de maand om te dromen over het nieuwe jaar. Uiteraard hebben we een jaarplan voor 2018, maar ik heb nog wel wat wensen waarvan ik er een paar zal toelichten.

Ik zou het geweldig vinden als we het ministerie van SZW zover kunnen krijgen dat zij bij nieuwe wet- en regelgeving echt de afstemming zoeken met de softwareontwikkelaars. Door deze partij en daarmee de keten in een vroeg stadium te betrekken bij nieuwe wet- en regelgeving kunnen we veel frustratie en onbegrip voorkomen.

Op het gebied van open data en open informatie hoop ik dat we echt iets concreets kunnen bereiken. Door kleine stapjes te zetten kunnen we de misschien de weerstand die van nature in onze organisaties aanwezig is overwinnen.

We zullen in het komende jaar meer inzet gaan doen op het versneld aanleveren van loonaangiften. Dat vraagt commitment van alle partijen in de keten. We willen met behulp van factsheets zorgen dat eenieder die in gesprek gaat met werkgevers of brancheverenigingen dit onderwerp goed voor het voetlicht kan brengen en partijen kan enthousiasmeren om hier aan mee te werken. Op die manier komen loonaangiftegegevens eerder beschikbaar en kunnen ze gebruikt worden voor de dienstverlening aan burgers.

Ook sta ik te trappelen om meer kennis op te doen over de blockchaintechnologie, zodat we zicht krijgen op de eventuele betekenis die dit kan hebben voor de loonaangifteketen. Ik geloof oprecht in het toekomstpotentieel van blockchain, ook al weet ik nog niet waar het ons gaat brengen.

Beeld: ©LAK

Kortom, er  staat ons genoeg te doen om de werking van de keten voor nu en de toekomst te verbeteren. Daar gaan we ons, samen met alle partners in ons ecosysteem, voor inzetten!

Ik wil iedereen die zich in het afgelopen jaar voor de loonaangifteketen heeft ingezet bedanken en wens u hele fijne feestdagen, met hopelijk wat tijd om ook onder de kerstboom te mijmeren over volgend jaar. Ik verheug me erop om volgend jaar met u te kijken welke wensen we daadwerkelijk in vervulling kunnen laten gaan.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • Goed is te zien dat de loonaangifteketen volop functioneert en met lonkend perspectief.

    Van: Jaap Westenberg | 17-12-2017, 13:51