Pocket Loonaangifteketen

De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland op het gebied van werk en inkomen en vervult een belangrijke financiële, economische en maatschappelijke functie. Het is één van de grootste informatieketens van de overheid. Maar liefst 156 miljard euro (2017) aan belasting- en premieopbrengsten komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en pensioenverstrekkers indienen. De pocket Loonaangifteketen beschrijft de volledige ontwikkeling van de loonaangifteketen, van het ontstaan van de keten tot en met het ecosysteem dat het vandaag de dag is.