Handhaving

De Belastingdienst houdt op verschillende manieren toezicht op het nakomen van de verplichtingen van de inhoudingsplichtigen.

De Belastingdienst gaat daarbij uit van ‘compliance’. Dit betekent dat inhoudingsplichtigen zo veel mogelijk uit zichzelf de aan hen opgelegde verplichtingen nakomen.

Om toezicht te houden zet de Belastingdienst verschillende middelen in. Bijvoorbeeld:

  • informatielevering via het Handboek Loonheffingen of via de website van de Belastingdienst.
  • voorlichting.
  • boekenonderzoeken.
  • opsporing.
  • Horizontaal Toezicht (HT). Bij HT maakt de Belastingdienst in de vorm van convenanten of anderszins afspraken met inhoudingsplichtigen (en hun dienstverleners) over onder andere het leveren van gegevens en de kwaliteit van de gegevens.

Een aantal medewerkers van UWV en de Belastingdienst is primair verantwoordelijk voor het sturen op de gegevenskwaliteit (in termen van volledigheid, juistheid en tijdigheid) van de aangiften. Zij nemen contact op met de inhoudingsplichtigen in het geval van fouten of bij uitval de gegevens en geven advies wanneer zij problemen ervaren bij het doen van aangiften.