De gegevensstroom

De loonaangifte

In de loonaangifte vult de inhoudingsplichtige gegevens in over wie er in dienst is, of aan wie een uitkering of pensioen wordt verstrekt. Daarbij wordt aangegeven wat de aard en omvang is van het inkomen dat betaald is. Ook geven ze aan hoeveel en welke sociale premies en loonbelasting in totaal moeten worden afgedragen. Per werknemer, pensioen- en/of uitkeringsgerechtigde geven de inhoudingsplichtigen ook nog specifieke gegevens door, zoals bijvoorbeeld het adres, de datum in of uit dienst, of het aantal uren waarover in de afgelopen periode is betaald.

Polisadministratie

De Belastingdienst levert de gegevens per werknemer aan UWV. Jaarlijks worden zo meer dan twintig miljard gegevens in de Polisadministratie geregistreerd. Er zijn actuele gegevens over arbeidsverhoudingen en uitkeringen van ongeveer twaalf miljoen burgers aanwezig.

Met de verwerking van de gegevens door de Belastingdienst en UWV starten diverse inkomensafhankelijke processen. Zo worden de loongegevens beschikbaar gesteld voor de vooraf ingevulde aangifte voor de inkomstenbelasting en voor het vooraf ingevulde overzicht voor de elektronische intake WW. Ook kunnen de diverse uitkeringen en toeslagen worden bepaald.