Opbrengsten van hogere gegevenskwaliteit

Weblog

De loonaangifteketen kent verschillende doelen. Eén van de doelen is om onnodige kosten bij overheid en het bedrijfsleven te voorkomen door gebruik te maken van de gegevens die we al ‘in huis’ hebben – eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik. De toename van het (her)gebruik van gegevens  uit de keten vergroot het belang van de kwaliteit ervan.

In een eerdere blog schreef ik al dat de loonaangifteketen samen met alle partners de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van gegevens. Burgers en afnemers hebben tenslotte recht op kwalitatief goede gegevens. Ik vind het mooi om te zien dat die betere kwaliteit ook echt besparing oplevert: beloning naar werken.

Als een werknemer meerdere werkgevers (of uitkeringsinstanties) heeft, kan het gebeuren dat door de werkgevers tezamen te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt betaald. De werkgevers kunnen dit niet zien, de Belastingdienst kan dat op basis van gegevens uit de loonaangifteketen wel. Als er te veel bijdrage Zvw is afgedragen, betaalt de Belastingdienst dit spontaan terug. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in de eerste jaren van de keten was dit allerminst het geval. Omdat de kwaliteit van gegevens in de jaren 2006 t/m 2008 niet best was, werden jaarlijks meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend. Meer dan 30 mensen werkten aan de behandeling ervan. Inmiddels is de kwaliteit dusdanig verbeterd dat enkele honderden bezwaarschriften en verzoeken worden ontvangen als reactie op 200.000 teruggaven. Slechts een klein deel van de reacties is te wijten aan onjuiste loonaangiftegegevens. De behandeling van de reacties hierop en het verlenen van voorschotten gebeurt nu door 3 collega’s in plaats van de oorspronkelijke 30. Een mooie besparing als gevolg van intensieve samenwerking!

Aangifte doen, a piece of cake
Beeld: ©Loonaangifteketen / Belastingbelangen.nl

Een ander doel van de loonaangifteketen is het vergroten van burgergemak. Een aansprekend voorbeeld  vind ik de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting (VIA). Zelf vind ik het geweldig om mijn aangifte zoveel sneller te kunnen doen, omdat veel gegevens al op een presenteerblaadje worden aangereikt. Waar ik voorheen minimaal een dagdeel zat te ploeteren om alles bij elkaar te zoeken en in te vullen is het nu een klusje dat in maximaal een half uurtje is geregeld. Voor 6 miljoen mensen is de aangifte volledig ingevuld, en voor de overige 2,6 miljoen mensen is deze grotendeels ingevuld. Door de toegenomen kwaliteit van gegevens werden afgelopen  bij ruim 97% van de werknemers die aangifte moesten doen de loongegevens vooringevuld, een record!  Moet je nagaan hoeveel tijd het de burgers scheelt. Ook dat zie ik als een besparing.

Waar kwaliteit zeker iets gaat opleveren is bij de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel  (LKV) worden automatisch berekend op basis van de loonaangifte. Een foutje in de aangifte kan dan veel geld kosten of leiden tot terugbetaling. Een directere relatie tussen kwaliteit en opbrengst is er bijna niet te bedenken.

We blijven onverminderd samenwerken met onze partners aan een nog hogere kwaliteit, in de vaste overtuiging dat dat zich terug gaat betalen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.