Weblog

Wat levert de ASAP award de loonaangifteketen op?

Inmiddels is het anderhalve maand geleden dat we de ASAP award hebben gewonnen. Sinds we terug zijn hebben we op veel plaatsen onze belevenissen gedeeld en onze waardering voor ieders bijdrage uitgesproken. We hebben de award overhandigd aan de keteneigenaren Belastingdienst, CBS en UWV, het kernteam meegenomen in onze ervaringen, we hebben de salarisadministrateurs, de softwareontwikkelaars en afnemers persoonlijk bedankt en op dit moment vinden er nog bijeenkomsten plaats met de medewerkers van de keteneigenaren. Het is immers onze gezamenlijke prestatie die ons de prijs heeft bezorgd.

Uitreiking award aan het CBS

Uitreiking award aan UWV

Uitreiking award aan de Belastingdienst

Verkregen inzichten

We zijn tijdens onze reis tot de conclusie gekomen dat we heel trots zijn op wat er is bereikt, maar dat we echt moeten inzetten op samenwerken om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. De ontwikkelingen gaan snel en met name de technische ontwikkelingen bieden kansen, maar brengen ook risico’s met zich mee. Samen heb je meer overzicht en inzicht om kansen te grijpen en risico’s te signaleren en af te wenden.

In de organisaties van de keteneigenaren wordt samenwerken gezien als een competentie. Wij zijn er van overtuigd geraakt dat samenwerken een professie is die vraagt om een andere mindset en vakmanschap. Natuurlijk zijn er mensen die het samenwerken in de genen zit, anderen hebben nog wat ondersteuning nodig en voor sommigen is en blijft samenwerken moeilijk.

We hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van samenwerken en willen onze kennis inzetten om mensen en organisaties te enthousiasmeren om zich verder te ontwikkelen in dit mooie vak.

Masterclass

We gaan aan de slag met het opzetten van een masterclass op het gebied van samenwerken. Door onze kennis en ervaring te delen willen we het bewustzijn van het belang van samenwerking en wat dat vraagt vergroten. Kennisdeling door middel van storytelling zal een belangrijk onderdeel zijn. We proberen een opleiding te ontwerpen die kan worden ingezet bij de start van een nieuw samenwerkingsverband of als impuls tijdens een lopende samenwerking.

Voor de ontwikkeling zal een samenwerking tot stand worden gebracht met de academies van Belastingdienst en UWV en een Senior Beleidsadviseur Leren & Ontwikkelen van het CBS. Daarnaast zal ook Ard-Pieter de Man, die al jaren bij onze keten betrokken is, een rol spelen in de ontwikkeling van de masterclass.

We hopen mensen dusdanig te inspireren dat ze bewust kiezen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van samenwerken. Op de markt zijn veel verschillende goede opleidingen beschikbaar, waar mensen na onze interventie hun kennis en kunde kunnen uitbreiden.

Publicaties

In 2011 hebben we samen met Het Expertisecentrum (nu PBLQ) onze ervaringen beschreven in een papernote “Loonaangifteketen – De aorta van BV Nederland”. We gaan in samenwerking met PBLQ deze uitgave actualiseren. De ervaringen van de afgelopen jaren zullen worden toegevoegd en het geheel zal worden aangepast aan de huidige communicatie inzichten.

In 2013 hebben we in samenwerking met het ICTU en SIOO het NORA-katern “Ketens de baas” uitgegeven. Deze uitgave over ketensamenwerking heeft een breder perspectief dan alleen de loonaangifteketen. Ook deze zal geactualiseerd worden, waarbij onze doorontwikkeling naar een ecosysteem zeker meegenomen zal worden.

Overdenking

Nu zult u na het lezen van deze blog misschien denken dat dit vooral anderen iets oplevert en dat het resultaat voor de loonaangifteketen hooguit een grotere naamsbekendheid is. Onze ervaring heeft ons geleerd dat kennisdeling een mooie manier is om met anderen in contact te komen en nieuwe inzichten op te doen die ook voor de loonaangifteketen van belang zijn.

Een belangrijke boodschap die we uitdragen is dat één van de dingen die de samenwerking tussen organisaties of personen positief beïnvloeden is dat je de ander iets gunt. Dat je iets bijdraagt waar je zelf geen direct belang bij hebt maar waarmee je de ander helpt om zijn of haar doel te bereiken.

Vanuit dat inzicht gaan we de komende periode met veel enthousiasme aan de slag met de masterclass en beide publicaties.