Weblog

Kwaliteit

De afgelopen week heb ik het mooiste resultaat van een staaltje samenwerking gezien. Namelijk de geboorte van mijn kleinzoon. Het zorgt voor relativering en maakt je ook weer bewust van het belang van kwaliteit.

Het gesteggel tussen gynaecologen en verloskundigen over wie welke zorg mag verlenen tegen welke prijs speelt op de dag van zijn geboorte. Als ik een gynaecoloog tijdens een interview hoor zeggen dat “kwaliteit in een keten begint met samenwerken en vertrouwen opbouwen”, dan is de link naar onze loonaangifteketen snel gelegd.

Ook in de loonaangifteketen is kwaliteit een belangrijk issue. We hebben ons eerst gericht op de kwaliteit van de processen. Daarna werd de kwaliteit van gegevens belangrijker, ofschoon aanvankelijk vooral voor de gegevens die ook voor de keteneigenaren in hun rol als afnemer belangrijk waren. We hebben sindsdien veel gedaan op het gebied van kwaliteitsverbetering en dat is ook zichtbaar voor  de afnemers.

Kwaliteit voor keteneigenaren én andere afnemers

Inmiddels zien we steeds meer wetgeving die gegevensgericht is. De gegevens van onze keten dienen daarbij als grondstof voor processen van afnemers. Denk bijvoorbeeld maar aan de Quotumwet of Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL). Voor de uitvoering van die wetten zijn (onder andere) gegevens uit de loonaangifteketen nodig om de juiste berekeningen te kunnen maken. Ook voor de processen van onze afnemers vormen onze gegevens dikwijls een belangrijke grondstof. Dat maakt dat we steeds meer belang hechten aan de kwaliteit van die gegevens.

Afgelopen week hebben we hierover in het Kernteam loonaangifteketen gesproken. Daarbij is vastgesteld dat het voor de continuïteit van de keten belangrijk is om meer zicht te ontwikkelen op de kwaliteit van de inhoudelijke data. Ook van velden die niet direct voor de keteneigenaren van belang zijn, maar wel voor anderen.

Samen komen we verder

We gaan op zoek naar een model om de inhoudelijke kwaliteit van de verschillende gegevensvelden en hun onderlinge samenhang in beeld te brengen. Dat gaan we doen in  samenwerking met onze ketenpartners. Dat brengt vast nog veel discussies met zich mee over definities, risico's, prioriteiten en inzet van capaciteit. Zoals in een eerder blog al gezegd “ alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”. Kwaliteit is een item dat onze aandacht en tijd verdient. Niet alleen omdat het noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze keten, maar vooral omdat burgers en afnemers een steeds groter belang hebben bij kwalitatief goede gegevens.

Stapje voor stapje

Ik kijk uit naar het ontstaan en de groei van zo'n model. Dat zal stapje voor stapje gaan. Ben benieuwd of het een beetje gelijk oploopt met de ontwikkeling van mijn kleinzoon. Ontdekken, leren, ontwikkelen, grenzen zoeken  en uiteindelijk volwassen worden. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengen gaat.

Diantha Croese