Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat vragen wij aan u?

We vragen alle ruim 700.000 bedrijven om hun loonaangifte tegelijk met of direct na de salarisbetaling in te dienen. Dat is vóór de eerste kalenderdag van de volgende maand en dus eerder dan u wellicht bent gewend te doen. Dit verzoek vindt u terug in de bijlage bij de Aangiftebrief 2019. Deze is aan alle bedrijven gestuurd.

Waarom Eerder Aanleveren?

Veel publieke organisaties en overheidsinstellingen gebruiken gegevens uit de Loonaangifteketen om onder andere de hoogte van inkomensafhankelijke regelingen voor burgers vast te stellen. Actuele en kwalitatief goede gegevens voorkomen bijvoorbeeld misverstanden, verrekeningen, fouten en onrechtmatige of foutief toegekende toeslagen en uitkeringen.

Hoeveel actuele gegevens zijn al beschikbaar?

De oproep om de loonaangifte direct na het verstrekken van de loonstrook in te dienen was een bijlage bij de Aangiftebrief Loonheffingen 2019. Sinds deze oproep is sprake van een gestage toename van het aantal loon-, pensioen- en uitkeringsgegevens dat binnen de gewenste termijn wordt ontvangen. Over de maanden februari, maart en april 2019 ontving de Belastingdienst al over respectievelijk 6,2, 6,8 en 7,4 miljoen lonen, pensioenen en uitkeringen de gegevens binnen het tijdvak. Een mooi resultaat! Het streven is om voor alle burgers de gegevens tegelijk met de verstrekte loonstrook beschikbaar te hebben. Hoewel het eerder aanleveren mogelijk een aanpassing in de routine betekent, leveren veel bedrijven dus al versneld aan. Lees hier meer.

Wat zijn situaties die kunnen worden voorkomen met actuele gegevens?

De afgelopen jaren heeft de Loonaangifteketen zich verder ontwikkeld en de kwaliteit van de gegevens op het gebied van juistheid en volledigheid is al heel hoog. Voor de burgers van Nederland die gebruik maken van inkomensafhankelijke regelingen zijn we nu bezig een grote volgende stap te maken. Daarbij is de actualiteit van de gegevens van belang. U kunt daaraan bijdragen door uw loonaangifte tegelijkertijd met, of direct na de salarisbetaling in te dienen.
Er zijn echter nog voorkomende situaties bekend, die zich niet of in veel mindere mate voordoen, als actuele gegevens beschikbaar zouden zijn bij de dienstverlening aan de betreffende burgers. Zie hiervoor de beschrijving van schrijnende situaties die zich voordoen.

 

.