Veelgestelde vragen en antwoorden

Wie hebben voordeel bij actuele gegevens?

1. Het levert voor de burger voordelen op zoals correct vooraf ingevulde inkomstenopgaven en het voorkomen van bijvoorbeeld verrekeningen;

2. Voor de werkgever betekent het bijvoorbeeld dat er geen werkgeversverklaring hoeft te worden afgegeven, omdat burgers de meest actuele gegevens over hun dienstverbanden kunnen downloaden in het Digitaal Verzekeringsbericht op Mijn UWV;

3. Uitkeringsinstanties kunnen met actuele gegevens uitkeringen, in combinatie met inkomensgegevens, direct voor het juiste bedrag vaststellen;

4. Deurwaarders kunnen met actuele gegevens, voor eventuele  beslagleggingen, direct naar de juiste werkgever gaan voor het leggen van een beslag;

5. Voor het CBS leveren actuele gegevens betrouwbaarder statistieken op en hoeven er minder enquêtes te worden verzonden.

Veranderen de wettelijke aangifte- en betaaltermijnen?

Nee, de wettelijke aangifte- en betaaltermijnen blijven ongewijzigd.

Als ik eerder mijn loonaangifte indien, moet ik dan ook eerder betalen?

Nee, dat is niet nodig. U hebt tot de laatste dag van de volgende maand de tijd om het bedrag over te maken naar de Belastingdienst. De meeste softwarepakketten bieden de mogelijkheid een eenvoudige knip te maken tussen het indienen van de loonaangifte en het afrekenen ervan. Op het moment dat u de salarisstroken voor uw medewerkers klaarmaakt, kunt u ook de loonaangifte gereedmaken en doorsturen naar de Belastingdienst.

Moet ik aan dit verzoek gehoor geven?

Uw deelname aan eerder aanleveren van de loonaangifte is op vrijwillige basis. U draagt hiermee bij aan het maatschappelijk belang.

Ik betaal salaris per week. Hoe kan ik helpen?

Als u per week verloont, dan geeft u per vier weken of per maand de loonaangifte door aan de Belastingdienst. Wanneer de Belastingdienst de aangifte vóór de eerste dag van de volgende kalendermaand heeft, kan UWV de gegevens beschikbaar stellen voor afnemers. Daarmee kunnen afnemers de betreffende gegevens gebruiken voor de dienstverlening aan burgers.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat betalingen tijdig plaatsvinden als ik aangifte conform het verzoek in dien?

U kunt de betaling, tegelijk met het doen van de loonaangifte, klaarzetten in uw elektronisch betaalpakket met als (uiterste) betaaldatum de datum die daarvoor in de Aangiftebrief 2020 staat.

Welk betalingskenmerk moet ik voor de betalingen gebruiken?

Voor de betaling dient u de betalingskenmerken te gebruiken zoals deze per tijdvak in de Aangiftebrief 2020 zijn opgenomen.

Ik maak gebruik van de diensten van salaris professionals. Vraagt eerder aanleveren extra actie van hen?

Het is goed om met de betrokkenen voor het opstellen en indienen van de loonaangifte te kijken wat aspecten zijn die aandacht vragen om uw loonaangifte tegelijk met de salarisbetaling in te dienen.

Levert eerder aanleveren van de loonaangifte software technische problemen op?

Voor zover ons bekend is de salarissoftware die gebruikt wordt geschikt voor het eerder aanleveren van de loonaangifte.

Vanaf wanneer kan ik mijn loonaangifte indienen?

U kunt uw loonaangifte indienen vanaf de 1e dag van het loontijdvak.

Hoe kan ik aanvullingen op of herstel van loonaangiften binnen het lopende tijdvak doen?

Aanvullingen op of herstel van loonaangiften binnen het lopende tijdvak zijn mogelijk door opnieuw de volledige aangifte te verzenden of door een aanvullende aangifte te verzenden. Zie hiervoor Stap12 van het Handboek Loonheffingen.