Ontstaansgeschiedenis van de loonaangifteketen

De loonaangifteketen bestaat officieel sinds 2006. Hoe is de keten ontstaan?

Het onstaan van de loonaangifteketen

Bekijk per periode welke ontwikkelingen de loonaangifteketen heeft doorgemaakt.