Het ecosysteem van de loonaangifteketen

De loonaangifteketen verkeert in een dynamische omgeving, die zichtbaar is gemaakt in een ecosysteemplaat.

In de ecosysteemplaat wordt het ecosysteem van de loonaangifteketen afgebeeld. Dit is het hele netwerk van partijen dat invloed heeft op het loonaangifteproces van Nederland. Naast de Belastingdienst, UWV en het CBS kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan inhoudingsplichtigen, softwareontwikkelaars, betrokken mnisteries en burgers.
Beeld: ©Loonaangifteketen

De ecosysteemplaat is samen met de interne en externe partijen die deel uitmaken van de loonaangifteketen gemaakt. Een ecosysteem is een manier van denken over en kijken naar samenwerken in zowel het publieke als het private domein. Het samen tekenen van de ecosysteemplaat leidt tot bewustwording, relatie-opbouw en mogelijk gedragsverandering.