Een bezoek aan de bewindslieden

Weblog

Bij het vorige kabinet is het me niet gelukt om een keer een toelichting op de loonaangifteketen voor de verantwoordelijke bewindslieden te geven. Ik was dan ook blij verrast dat we in maart te horen kregen dat de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, graag eens geïnformeerd wilde worden over de loonaangifteketen. In overleg met het ministerie van Financiën lukte het om ook de verantwoordelijke staatssecretaris, Menno Snel aan te sluiten.

Beeld: ©D66
Staatssecretaris van Financiën Menno Snel en minister van SZW Wouter Koolmees

Er start dan een periode van voorbereiding van de presentatie. Dat bleek een behoorlijke uitdaging. Voor degenen die mij kennen vast geen verrassing. Ik kan uitgebreid vertellen over de loonaangifteketen en doe dat ook regelmatig. De eerst opzet van de presentatie had ongeveer 10 sheets, van het ontstaan via de besturing naar de resultaten en vervolgens de uitdagingen. Na een bespreking in het kernteam werd duidelijk dat het zou gaan om een presentatie van 10 minuten en vervolgens een inhoudelijk gesprek van ongeveer een half uur. Dat vroeg dus om een drastische herbezinning.

Samen met de vertegenwoordigers van de departementen die zitting hebben in het kernteam zijn we gaan schrappen. Geen sheets over de besturing, resultaten, onze overwinning in Amerika, ons ecosysteem en onze aanpak. Uiteindelijk hielden we 4 inhoudelijke sheets over. De ketenplaat, een sheet met recente regelingen die gebruik maken van onze gegevens, de ambitie en wat we van de bewindslieden vragen.

Dat vroeg dus om wat creativiteit in de speakernotes. Er was immers een aantal zaken die ik toch echt aan de orde wilde hebben.

Bij het gesprek waren, naast de bewindslieden ook de bestuurders van de keteneigenaren en de vertegenwoordigers van de departementen aanwezig.

We hebben het gehad over de doelstellingen van de keten, de rol van de keteneigenaren, maar ook de rol van salarisadministrateurs, softwareontwikkelaars en afnemers in ons ecosysteem. Over het feit dat samenwerken continue aandacht vraagt. Er was verbazing bij de bewindslieden over de hoeveelheid gegevens die we per persoon per tijdvak vastleggen. De eerste reactie was dat er over henzelf helemaal niet zoveel gegevens aanwezig waren. Een korte verwijzing naar het aantal rubrieken op een ieders loonstrook was voldoende om tot een ander inzicht te komen. Ook ontspon het gesprek zich over het beeld dat uitbreiding van de set zou leiden tot lastenverzwaring, wat niet het geval hoeft te zijn als het betreffende gegeven al in de salarisadministratie van de werkgever zit. Er is toegelicht dat de toevoeging van een paar rubrieken, bijvoorbeeld voor pensioenfondsen ook tot een lastenverlichting zou kunnen leiden. Ook het groot onderhoud aan de gegevensset, zoals beschreven in mijn vorige blog is aan de orde geweest en goed ontvangen.

We hebben uitgebreid stil gestaan bij het belang van de afnemers aan actuele gegevens. Ook de plannen voor “eerder aanleveren” en ons voornemen om “digitaal versneld terugkoppelen” te ontwikkelen zijn besproken. De meerwaarde van actuele gegevens vanuit het burgerperspectief zijn belicht alsmede de mogelijkheid die er thans is voor burgers om voor hun hypotheekverstrekker digitaal een geverifieerde inkomensverklaring te downloaden. Ook de mogelijke uitbreiding daarvan naar andere financiële diensten passeerde de revue. Zelfs de pilot met de abonnementenservice van UWV, waarbij aan Toeslagen van de Belastingdienst wordt doorgegeven als iemand een inkomen gaat ontvangen of verliest is aan de orde geweest.

We hebben uiteraard ook gesproken over de continuïteit. Over ons uitgangspunt dat we stapsgewijs doorontwikkelen. Over het belang van een stevig fundament, de hoeveelheid wet- en regelgeving en het belang van de betrokkenheid van onze partners daarbij.

Ook het belang van de harmonisatie van begrippen  is besproken. Daarbij is het verzoek gedaan om bij nieuwe wet- en regelgeving, waar mogelijk, uit te gaan van begrippen die al in de loonaangifteketen gedefinieerd zijn. Ook hebben we geschetst welke stappen we zetten op het ontwerp van een eenduidige loonstrook.

Het was een bijzonder boeiend gesprek, waarin zoals uit het bovenstaande stukje blijkt veel onderwerpen  zijn besproken. De bewindslieden waren oprecht geïnteresseerd, heel toegankelijk en het was veel minder formeel dan ik me vooraf had voorgesteld.

Alles wat ik wilde bespreken is aan de orde geweest, maar ik kon het natuurlijk niet nalaten om de heren ook nog een exemplaar van onze loonaangifteketenpocket en de hernieuwde uitgave van “Ketens de baas” te overhandigen. Ik heb niet de illusie dat ze deze daadwerkelijk gaan lezen, gezien de stapels stukken die ze al door moeten nemen in hun functie. Maar je weet nooit...

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • Ik mis een uitleg aan de bewindslieden over de reden dat het loonaangiftesysteem boven aan staat in de diagram die onze DG presenteerde als één van de meest kwetsbare systemen, die nodig aanpassing behoeft. Ik als loonheffer schrok van die tabel.

    In dit verhaal lijkt het net alsof alles o.k. is en er nog wel een onsje bij kan, of lees ik het verkeerd ? Ik ben overigens erg trots op onze loonaangifteketen en de samenwerking met U.W.V. en S.V.B.. De tabel die onze parlementariërs en bewindslieden kregen te zien en die in de pers is verschenen verraste mij dan ook.

    Van: Ed Maenhout | 23-06-2018, 11:35

  • Complimenten aan jou en je team Diantha

    Van: Irene | 18-06-2018, 20:42