Weblog

Op naar een nieuwe dynamiek

Dit jaar bestaat de loonaangifteketen 10 jaar. Met het organiseren van een symposium hebben we daar de afgelopen week bij stilgestaan, en sluiten we een periode af. Het was een warm weerzien van mensen die de afgelopen 10 jaar hebben bijgedragen aan de keten – zowel intern als extern. De trots en warmte waarmee iedereen sprak over wat er in die jaren bereikt is viel mij op. Dat zegt iets over de samenwerking die in de jaren ontstaan en gegroeid is.

Gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor groei

Die samenwerking is ook weleens anders geweest. Toen de Wet financiering sociale verzekeringen op 1 januari 2006 in werking trad, was het uitgangspunt dat de Belastingdienst en UWV beide verantwoordelijk waren voor hun eigen resultaat – en niet voor het gezamenlijke resultaat. Als gevolg van het gebrek aan ‘echte’ samenwerking was er te weinig beeld van de risico’s in de loonaangifteketen als geheel en was er een beperkt zicht op de consequenties als die risico’s zouden optreden. Toen de fouten na implementatie zich aandienden stagneerde de loonaangifteketen. Dit leidde tot problemen in de financiële en de gegevensstroom. Na het maken van een integrale probleemanalyse, het aanstellen van een ketenmanager en het uitvoeren van tal van maatregelen werd de situatie steeds beter, en die groei is tot op de dag van vandaag doorgezet. Ik ben trots op alles wat bereikt is, en op iedereen die hier zijn of haar steentje aan bijgedragen heeft.

De loonaangifteketen verlegt blik van binnen naar buiten

De loonaangifteketen bestaat 10 jaar, en daarmee staat de puberteit voor de deur. Kinderen krijgen in die fase van het leven steeds meer aandacht voor de buitenwereld, krijgen andere vrienden, gaan op een andere manier naar de wereld kijken. Voor de loonaangifteketen zal dat niet anders zijn. Op het symposium sprak Hans Leijtens, Directeur-generaal van de Belastingdienst, de verwachting uit dat de keten steeds minder de buitenwereld zal definiëren, maar dat de buitenwereld steeds meer zal bepalen hoe de keten eruit moet komen te zien. Ik deel die visie. Ik zie het dan ook als mijn missie om steeds de samenwerking op te zoeken met alle schakels van de keten. We willen open en transparant zijn in de stappen die we zetten, en alle partijen hier zo vroeg mogelijk bij betrekken.

Ontwikkeling tot een dynamische loonaangifteketen

In de najaarsconferentie hebben we onze ideeën geschetst hoe de loonaangifteketen er in de nabije toekomst uit zou moeten komen te zien. Uit de feedback die we kregen bleek dat het nog te veel een ‘intern’ verhaal was. Juist die feedback vertelt mij dat we nog veel te leren hebben, en nog grote stappen kunnen zetten in de samenwerking. Dat lukt alleen door met elkaar in gesprek te blijven, naar elkaar te luisteren en elkaar kritisch te bevragen. Een dynamische keten wordt ontwikkeld met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Laat de puberteit maar komen!