Voorstellen

Weblog

Dit is mijn eerste blog in de rol van ketenmanager voor de loonaangifteketen. Ik stel me daarom eerst eens aan u voor.

Mijn naam is Diantha Croese. Ik ben 52 jaar en woon in Utrecht. In 1980 ben ik gaan werken bij een van de voorgangers van UWV, het Gak. Na diverse functies in de uitvoering heb ik de keuze gemaakt om me in het management te verdiepen. Ik ben in alle divisies van UWV werkzaam geweest. De afgelopen zeven jaar was ik directeur Uitvoering Gegevensdiensten. Daar ben ik in aanraking gekomen met de loonaangifteketen. Ik was als lijnverantwoordelijke betrokken bij het werkend en stabiel krijgen van de keten, onder de aansturing/ regie van mijn voorgangers Cor Franke en Mart Driessen.

Valse start

Vorig jaar juni stelde het Kernteam mij aan als opvolger van Mart Driessen. In dezelfde week kreeg ik te horen dat ik ernstig ziek was. Hierdoor heeft de start in mijn rol als ketenmanager even op zich laten wachten. Hoewel ik nog niet helemaal hersteld ben, zijn de actieve behandelingen nu wel achter de rug en kan ik met vertrouwen naar de toekomst kijken en dus ook mijn nieuwe rol oppakken.

Prioriteiten

In de afgelopen maanden heb ik voldoende tijd gehad om na te denken waar ik me op wil focussen in de komende periode.

Mijn eerste prioriteit is uiteraard de stabiliteit en continuïteit van de keten. Dat is geen vanzelfsprekendheid en vraagt dagelijks een grote inspanning van alle betrokkenen. Het vasthouden van de bestuurlijke aandacht is van groot belang, omdat door de huidige stabiliteit de neiging van bestuurders om zich met andere thema's bezig te gaan houden voor de hand ligt.

Mijn tweede prioriteit heeft alles te maken met vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Het is van belang voor burgers en bedrijven om zaken te vereenvoudigen. Wet- en regelgeving op basis van beschikbare gegevens in de keten zou helpen. Daarnaast moeten we zorgen dat niet allerlei nieuwe beleidsvoornemens worden opgehangen aan de loonaangifteketen want dat veroorzaakt complexiteit en is daarmee een bedreiging voor de stabiliteit.

Mijn derde prioriteit ligt bij gegevenskwaliteit. Dit is een leuk onderwerp, mede doordat we het als  keteneigenaren samen met onze omgeving oppakken. We leggen op diverse manieren de verbinding. Onze afnemers worden betrokken via het Afnemersoverleg. Maar ook aan de voorkant wordt geïnvesteerd in samenwerking. Bijvoorbeeld met de softwareleveranciers via het OSWO en met de salarisadministrateurs wordt een klankbordgroep opgezet. Daarnaast zijn we in gesprek met de fiscale dienstverleners. Door krachten te bundelen kunnen we een belangrijke impuls geven aan het verbeteren van de gegevenskwaliteit en daar is iedereen bij gebaat.

Uitdagingen

Naast deze prioriteiten zal ik met vooral bezig houden met het faciliteren van de samenwerking en het uitdragen van de kennis over ketensamenwerking. Kortom, uitdaging genoeg voor de komende periode. Ik verheug me op de samenwerking met een aantal van u en voorzie veel inspirerende ontmoetingen met onze omgeving.

Mijn volgende blog zal in het teken van deze ontmoetingen staan.