Over ons

De loonaangifteketen is een van de grootste informatieketens van de overheid. De eigenaren van de loonaangifteketen zijn de Belastingdienst, UWV en het CBS.

In deze keten worden gegevens één keer opgevraagd en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld. Hierdoor besparen bedrijven op de administratieve lasten en de overheid op de uitvoeringskosten. Burgers kunnen gemakkelijker aan hun verplichtingen voldoen en rechten claimen. Bijvoorbeeld door de voor­ingevulde aangifte inkomstenbelasting of het vooringevulde overzicht van het arbeids­verleden (voor de aanvraag van een WW-uitkering).

Loonaangifteketen is kennisexpert

Na ruim 10 jaar loonaangifteketen heeft de keten zich doorontwikkeld tot ecosysteem. Binnen het ecosysteem worden in- en externe partners actief betrokken bij de ontwikkelingen binnen de loonaangifteketen. De loonaangifteketen is inmiddels expert op het gebied van ketensamenwerking. Deze expertise is ook internationaal opgevallen en bekroond met de winst van de ASAP-award.

Contact