Brochure Afnemersoverleg Loonaangifteketen

Het Afnemersoverleg (AOL) behartigt de belangen van afnemers van de loonaangifteketen zodat zij op de meest effectieve en efficiënte manier gebruik kunnen maken van de gegevens uit de loonaangifteketen. In de brochure staat wat het AOL doet, wie er al gebruik maakt van de gegevens uit de loonaangifteketen, en welke organisaties en bedrijven gebruik kunnen maken van het AOL.