Afscheid van de loonaangifteketen

Weblog

Na 14 jaar werkzaam geweest te zijn binnen de loonaangifteketen, waarvan 8 jaar als ketenmanager, is het moment aangebroken om afscheid van jullie te nemen. Per 1 november 2022 verlaat ik de loonaangifteketen en dat is de aanleiding voor deze blog.

Ik kijk met trots terug op een prachtige periode waarin we dankzij de inzet van velen successen hebben behaald en de keten een goed lopend logistiek proces is geworden. Er zijn de laatste jaren geen grote verstoringen meer geweest en de data uit de loonaangifteketen wordt gebruikt in veel afnemende processen. Afnemers en indirect ook burgers hebben baat bij de geleverde inspanningen. 
 

Een mooi voorbeeld is de NOW regeling. Door onze data was UWV in staat om heel snel werkgevers die recht hadden op de overbruggingsregeling ook daadwerkelijk geld over te maken. Een ander mooi voorbeeld is de Voor Ingevulde Aangifte Inkomstenbelasting (VIA) waar in 2021 de aangeleverde inkomstenverhoudingen voor 98% bruikbaar waren voor voorinvulling. Door deze processen wordt goed duidelijk wat het belang is van de loonaangifteketen.
 

Deze successen zijn het resultaat van intensieve samenwerking. Toch hebben hebben deze successen ook een keerzijde. Soms heb ik het idee dat zij als vanzelfsprekend worden beschouwd. Als ik echter iets geleerd heb in de afgelopen jaren dan is het dat samenwerken echt niet vanzelfsprekend is en dat de relatie en verbinding continue aandacht vragen. In de periode dat wij door Corona elkaar niet fysiek konden ontmoeten is de keten gewoon blijven draaien, maar nu is achteraf toch merkbaar dat de verbinding minder hecht is geworden. De bestuurlijke aandacht voor de horizontale ketenbelangen is minder zichtbaar en voelbaar. Ook wordt soms in de communicatie minder rekening gehouden met elkaar, wat leidt tor misverstanden en ruis. Dat komt de samenwerking niet ten goede.
 

Gelukkig is dit onderkend en is afgesproken dat de bestuurders en lijnmanagers met elkaar in gesprek gaan om vast te stellen wat de doelstellingen van de (brede) loonaangifteketen voor de toekomst zijn en hoe zij daar op gaan sturen. Daarbij dient het huidige volwassenheidsniveau van de keten als uitgangspunt en zal ook gekeken worden of ondersteuning door een ketenbureau nog gewenst is en welke focus daar dan moet worden aangebracht. Door met elkaar deze dialoog te voeren en te doorleven zal de verbinding weer hechter worden en het commitment aan de keten toenemen. 
 

Hoewel ik deze discussie van groot belang en interessant vind, is dit ook een mooi moment om afscheid te nemen. Als je zo lang ergens meeloopt is er een risico van paradigmaverkleving (een stelsel van overtuigingen dat leren en tegenspraak in de weg zit) aanwezig. Wij hebben in de afgelopen jaren “Ketens de Baas” als leidraad gebruikt voor de samenwerking. Hoewel ik nog steeds vind dat de inhoud van groot belang is om een organisatie overstijgende  samenwerking tot stand te brengen en succesvol te laten zijn, zijn er vast ook nieuwe inzichten die ruimte nodig hebben om tot wasdom te komen.
 

Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Ik heb veel van jullie geleerd en kijk met veel plezier terug op de gesprekken die wij voerden. Soms waren ze best heftig, maar altijd van belang voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking binnen de loonaangifteketen in brede zin.
 

Houd elkaar vast,  blijf met elkaar in gesprek en bouw samen aan een mooie toekomst!
 

Diantha Croese
 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.