Terugblik op een bijzondere periode

Weblog

Het is weer die tijd van het jaar waarin we de balans opmaken van het afgelopen jaar.

Het is weer die tijd van het jaar waarin we de balans opmaken van het afgelopen jaar. Terwijl ik deze blog schrijf bedenk ik mij dat ik inmiddels vanaf 13 maart 2020 zo’n 400 dagen thuis aan het werk ben en dat de sleur toch wel begint toe te nemen.
 

Natuurlijk hebben we in sommige periodes nog wel mogelijkheden gehad om elkaar fysiek te ontmoeten en hebben we ook ontdekt dat verlof opnemen in deze periode net zo belangrijk is als voorheen, maar toch. De fysieke ontmoetingen met de medewerkers van het ketenbureau zijn op de vingers van één hand te tellen. Dat geldt ook voor de ontmoetingen met collega’s uit de keten. Wat management bijeenkomsten bij UWV, een kwartaalgesprek bij het CBS en het hoogtepunt van het afgelopen jaar, het congres van het NIRPA. Een echt congres met ruim 500 deelnemers, waar ik merkte dat ik toch een drempel moest overstappen om weer met zoveel mensen in één ruimte bij elkaar te zijn. Aanvankelijk wat schoorvoetend aan de zijkant, maar al gauw weer enthousiast in gesprek met alle bekenden en onbekenden die je tegenkomt.

Hoewel ik digitaal vergaderen super efficiënt ben gaan vinden, mij gelukkig prijs met alle digitale hulpmiddelen die beschikbaar zijn gekomen en merk dat ik veel tijd win doordat ik niet van hot naar her moet reizen, mis ik toch ook veel.

De toevallige ontmoetingen, het praatje bij de koffiemachine, de een-tweetjes in de randen van een overleg en ja zelfs de file waarin ik normaal gesproken veel telefoongesprekken voer en de tijd gebruik om over zaken na te denken.

Elke dag lijkt op de voorgaande en mijn werkkamer thuis is nu toch echt het meest intensief gebruikte plekje in huis. Kortom het wordt saai en ik kijk er naar uit om weer echte ontmoetingen te hebben. Niet terug naar vijf dagen per week op kantoor, maar een gezonde mix lijkt mij heerlijk.

Ondanks alle beperkingen is het afgelopen jaar voor de loonaangifteketen een goed jaar geweest. Het inwinnen, beheren en leveren van gegevens heeft zo goed als onverstoord plaatsgevonden door de inzet van heel veel zeer betrokken collega’s. Het belang van de loonaangifteketen is, mede door het gebruik van de gegevens voor de NOW, weer helder bij iedereen op het netvlies verschenen. Er is hard gewerkt aan de kwaliteitsmonitor en het onderhoud van de gegevensset. Gisteren zag ik dat ik de maand november ruim 9,5 miljoen inkomstenverhoudingen al in de maand waarin wordt uitbetaald zijn aangeleverd. Daar zijn we inhoudingsplichtigen en salarisadministrateurs en softwareontwikkelaars veel dank voor verschuldigd. Deze gegevens zijn immers de basis voor een goede en betrouwbare dienstverlening door onze afnemers aan de burgers en bedrijven.

Toch merk ik ook dat het veel lastiger is om samen te werken in deze tijd. Organisaties zijn druk om hun problemen op te lossen en het vertrouwen van de burgers terug te winnen. Achterstallig onderhoud aan systemen, het beschikken over onvoldoende capaciteit en onduidelijkheid over nieuwe beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet drukken hun stempel. Het is begrijpelijk dat de aandacht vooral uit gaat naar de eigen doelen en dat er minder aandacht is voor elkaar.

Maar we hebben elkaar nodig om alle uitdagingen het hoofd te bieden en daarom is het belangrijk om elkaar te blijven opzoeken en betrekken. We hebben in de afgelopen 15 jaar laten zien dat we door samenwerking grote resultaten kunnen bereiken. Samen kunnen we het verschil maken.

Ik hoop dat het volgende jaar ons weer meer kansen geeft voor “echt” ontmoeten en elkaar inspireren om het beste uit onszelf te halen.

Ik wil iedereen die betrokken is bij de loonaangifteketen bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Zonder jullie inzet was het vast minder goed gegaan.

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een korte onderbreking van de sleur van het thuiswerken. Geniet met familie en vrienden, voor zover dat lukt, van de komende periode, zodat we volgend jaar vol nieuwe energie ons werk weer kunnen uitvoeren en het verschil kunnen blijven maken.

Diantha Croese

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.