Eindejaarsoverpeinzingen

Weblog

Het jaar loopt alweer ten einde, Sinterklaas is vertrokken en de kerstboom geeft veel huiskamers een feestelijk tintje. Ongemerkt kom je dan in een stand om te reflecteren op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug waarin de Covid-19 pandemie ook ons land in de greep kreeg. De gevolgen voor ons werk waren groot. Van de een op andere dag belandden we massaal op een zolderkamer of aan een keukentafel om ons werk te doen. Waar eerder nog forse discussies plaatsvonden over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, gingen we nu aan de slag. In een ongekend korte tijd werden we voorzien van middelen om thuis te werken, te videobellen, webinars te volgen en nog veel meer. Hoewel ik regelmatig loop te foeteren als een verbinding niet of slechts hakkelend tot stand komt, kan ik terugkijkend, toch met tevredenheid vaststellen dat we in staat zijn geweest ons werk naar behoren uit te voeren, dankzij de facilitering, maar zeker ook dankzij de flexibiliteit van een ieder.

Beeld: ©Loonaangifteketen

De noodmaatregelen om ondernemers te ondersteunen leunden deels op het werk dat door alle partijen van de loonaangifteketen in de afgelopen jaren is verzet. Ik zie dat mensen die betrokken zijn bij onze keten daar trots op zijn en dat het hen een gevoel geeft dat het belang van deze ketensamenwerking nu ook bij anderen goed is doorgedrongen. Dat biedt een perspectief dat voorheen niet altijd zichtbaar was.

Wat ook is opgevallen, is de behoefte aan fysieke ontmoetingen. We spreken elkaar nu digitaal en zaken worden uiteraard geregeld, maar we missen de gesprekken bij de koffieautomaat of die spontaan ontstaan voor of na een overleg. We missen de energie die een echte dialoog oplevert. De enkele fysieke bijeenkomst, die wel plaatsvond voelde als een uitje. Je weer kleden in je nette outfit, make-up verzorgen en zelfs de reis naar de bijeenkomst waren op zich al een feestje. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn partner die eindelijk weer eens de radio aan kon zetten zonder mijn boze blikken omdat hij mijn gesprekken verstoorde. De uitgelaten sfeer bij de start van die bijeenkomsten, hoe blij je kunt zijn om mensen eindelijk weer te kunnen zien en hun aanwezigheid te voelen, zijn zaken die je normaal niet meemaakt. Ik besef dat ik dankbaar ben voor zoveel fijne collega’s en contacten. Gek eigenlijk dat ik hier vooral bij stil sta in donkere tijden en ik neem me wederom voor om hier ook in de toekomst bewust van te blijven genieten.

Ondanks alle belemmeringen zijn de resultaten over 2020 positief. Alle normen zijn gehaald, waaruit blijkt dat het logistieke proces van de keten en de samenwerking daarbinnen goed verloopt. Het aantal loonaangiften dat al in de lopende maand binnenkomt blijft stijgen en we zetten kleine stappen om het fundament van de loonaangifteketen te verstevigen, zodat we er in de toekomst op kunnen blijven bouwen.

Voor 2021 hebben we ons voorgenomen om de visie en de missie, die al dateren van 2013/2014 te herijken. Ik merk dat het gesprek over hoe we dat gaan aanpakken energie oplevert. Mensen zijn enthousiast om te kijken naar het waarom, wat en hoe. Er zullen vele gesprekken nodig zijn om met elkaar tot een gezamenlijk beeld te komen dat ons weer inspireert om een bijdrage te leveren aan deze prachtige keten. We willen onze partners in ons ecosysteem hier van het begin af aan bij betrekken. Dus u hoort op dit gebied zeker nog van ons in de komende periode.

Hoewel de beperkende maatregelen vast nog tot ver in 2021 zullen doorlopen, hoop ik wel dat de vaccinaties op enig moment toch mogelijkheden voor versoepeling gaan bieden.  Dat we weer ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten en niet alleen in de weer te zijn met het reguliere proces, de uitvoering van noodmaatregelen en dergelijke.

We gaan immers een jaar tegemoet waarin een nieuw kabinet aantreedt dat een koers zal moeten uitzetten, rekening houdend met alle onderzoeken die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en nog in de komende maanden worden afgerond. Denk bijvoorbeeld aan Werk aan Uitvoering en “In wat voor land willen wij werken” van de commissie Borstlap, maar ook aan het parlementaire onderzoek en de parlementaire enquête. Zal er dan echt meer oog komen voor de uitvoerbaarheid van wetten en regels door een intensievere samenwerking tussen beleid en uitvoering, met meer oog voor het verminderen van complexiteit? Zal er meer rekening gehouden worden met de belangen van anderen? Zal de overheid echt in staat zijn de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren op basis van alle conclusies die zich nu aandienen?

Ik heb echt het gevoel dat het nu of nooit is. Dat we staan voor fundamentele keuzes, die grote invloed zullen hebben op onze samenleving en dus ook op ons werk. Ik heb positieve verwachtingen hierover. De geest is uit de fles en kan er niet in terug gestopt worden. We gaan een interessante periode tegemoet.

Ik ga me in de  kerstperiode bezig houden met het inpakken van verhuisdozen voor mijn aanstaande verhuizing naar Zeeland. Een lang gekoesterde droom wordt werkelijkheid. Geen afleiding door allerlei gezellige bijeenkomsten met familie en vrienden heeft ook het voordeel dat dat klusje waarschijnlijk sneller vordert.

Ik wens alle mensen die betrokken zijn bij onze mooie keten hele fijne feestdagen in het gezelschap van een beperkt aantal dierbaren en een geweldig 2021, waarin dromen uitkomen, zowel op het privédomein als in ons prachtige werkgebied.

Diantha Croese
Ketenmanager loonaangifteketen

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.