Een traditie die gaat verdwijnen

Weblog

In ons land worden verhitte discussies gevoerd over tradities die al dan niet moeten blijven bestaan, denk aan Zwarte Piet, de Paasvuren, vuurwerk en bijvoorbeeld het koningshuis. Het was ooit niet anders met het verdwijnen van de stadsomroepers. De discussies worden gevoerd met  felheid en gebrek aan respect.  Voor- en tegenstanders gaan zelden de dialoog aan. Tradities zitten in hoofden, maar zeker ook in de harten van mensen. Ik kijk met verbazing naar de polarisatie die ontstaat en vraag me dikwijls af waarom we geen argumenten met elkaar wisselen om vervolgens te kijken of we ergens weer gemeenschappelijke belangen met elkaar kunnen verenigen.

Beeld: ©Nationaal Archief
Een verdwenen traditie: de stadsomroeper

Ook in de Loonaangifteketen hebben we tradities. Eén van die tradities is de jaarlijkse conferentie. Aanvankelijk in het leven geroepen om de medewerkers van de keteneigenaren, die een rol speelden in de Loonaangifteketen met elkaar in contact te brengen. In 2013 vonden we dat het tijd werd om ook de luiken open te zetten en de buitenwereld bij deze conferenties te betrekken. In de afgelopen jaren is de groep deelnemers van onze partners in het ecosysteem gegroeid. Dat is ten koste gegaan van een aantal medewerkers die eerder wel aan de conferenties mochten deelnemen, maar later niet meer werden betrokken omdat we een goede mix in- en externen wilden laten deelnemen.

Als ik terugdenk aan alle conferenties die ik vanaf 2007 heb bijgewoond kijk ik terug naar mooie bijeenkomsten die echt hebben bijgedragen aan de samenwerking binnen de loonaangifteketen en het ecosysteem. We hebben elkaar beter leren kennen en een relatie opgebouwd. Dat werd ook zichtbaar bij de laatste conferentie waar we in groepen in een “ecothon”  beelden hebben gedeeld over de toekomst. De grote overeenkomsten in de beelden laten zien dat we echt een gezamenlijk referentiekader hebben opgebouwd.

Na afloop van deze conferentie heb ik nagenoeg alle “gasten” gesproken. Wat opviel in deze gesprekken is dat iedereen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten enorm waardeert. Voor de meesten is het de tijdsinvestering zeker waard, maar er is ook behoefte aan meer ontmoetingen en bijeenkomsten rond bepaalde thema’s.

We hebben de volgende dag met de deelnemers van het lijnmanagersoverleg, de voorzitters van de tactische overleggen en de medewerkers van het ketenbureau besloten om te stoppen met de conferentie in zijn huidige vorm. Daarvoor in de plaats gaan we vaker kortere netwerkbijeenkomsten organiseren rond bepaalde thema’s. Dat kan in de vorm van een ketencafé, maar mogelijk ook op andere locaties die aansluiten bij een bepaald thema. We zullen blijven zoeken naar inspirerende keynote speakers. Soms zullen we gericht bepaalde mensen uitnodigen, omdat zij een rol spelen bij een bepaald thema, andere keren zal het gaan om bijeenkomsten waar een ieder zich voor kan inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast zullen we ook weer iets organiseren voor de medewerkers die een rol spelen in het primaire proces van de Loonaangifteketen. Er zijn immers in de afgelopen jaren mensen vertrokken en mensen bijgekomen. De verbinding tussen deze medewerkers is belangrijk voor de Loonaangifteketen en verdient zeker hernieuwde aandacht.

Ik hoop dat het afschaffen van deze traditie niet gaat leiden tot kampen van voor- en tegenstanders, maar dat de nieuwe vormen die we gaan inzetten juist zorgen voor meer verbinding en toegevoegde waarde. We zullen u via de website www.loonaangifteketen.nl op de hoogte houden van komende evenementen, maar ook verslagen van evenementen plaatsen voor degenen die er niet bij waren.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.