De (r)evolutie van de Loonaangifteketen

De loonaangifteketen is al bijna twintig jaar een belangrijk onderdeel van het overheidsbestel. Het is niet alleen een keten die rond de €180 miljard aan loonbelasting en premies binnenhaalt voor de schatkist en de sociale fondsen, maar het is ook een keten die miljarden gegevens ophaalt via de aangiftes loonheffingen.

De loonaangifteketen levert deze gegevens op wettelijke basis door aan processen die er rechten van burgers mee vaststellen. In die twintig jaar is het gegevensbelang van de loonaangifteketen sterk toegenomen. Via uitkeringen, de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting, compensaties, suppleties en tegemoetkomingen laat de keten zien dat het verwerken van gegevens tot eindbeslissingen die burgers inzicht bieden of rechten verschaffen  een niet meer weg te denken rol speelt in de dienstverlening aan burgers en overheden. De gegevens zijn een belangrijke basis voor statistiek.

Ketenmanager Henk Joosten neemt je in zijn beschouwing De (r)evolutie van de loonaangifteketen mee in de ontwikkelingen van de loonaangifteketen. De beschouwing geeft ook een beeld van de uitdagingen die de loonaangifteketen voor de boeg heeft.