(r)evolutie van de LAK

In een persoonlijke beschouwing geeft ketenmanager Henk Joosten een beeld van de oorsprong en de veranderingen van de loonaangifteketen.