Wat zijn de voordelen voor de samenleving?

Niet alleen UWV maakt gebruik van gegevens uit de loonaangifte. Ook andere organisaties gebruiken deze informatie.

De Belastingdienst stelt aan de hand van de gegevens onder andere de hoogte vast van toeslagen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt vergoedingen vast in het kader van de Wet langdurige zorg en de WMO. En de gemeenten bijvoorbeeld gebruiken de gegevens bij het vaststellen van bijstandsuitkeringen. Als deze organisaties tijdig de juiste informatie krijgen, kunnen ze op de goede manier de hoogte berekenen van toeslagen en vergoedingen en hoeft er achteraf geen verrekening plaats te vinden. Dit scheelt veel werk.