Wat is de Polisadministratie?

De Polisadministratie is een register waarin de meeste Nederlandse inkomstengegevens worden opgeslagen. Hieronder vallen de arbeidsvergoedingen van werkgevers aan werknemers, maar ook bijvoorbeeld sociale uitkeringen, lijfrentes en pensioenen. Al deze gegevens worden ontleend aan de gegevens uit de loonaangifte. Het register wordt beheerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Aan de hand van de geregistreerde gegevens stelt UWV vast of iemand aanspraak kan maken op een werknemersverzekering. Met de gegevens in de Polisadministratie kan bovendien worden bepaald wat de hoogte en de duur van een eventuele uitkering is. UWV hoeft deze gegevens dan niet bij u uit te vragen. Dat scheelt u een hoop werk. Verzekerden kunnen deze gegevens inzien met hun DigiD.

Behalve UWV maken ook andere organisaties gebruik van de Polisadministratie, zoals:

  • de Belastingdienst, voor toeslagen en de vooringevulde belastingaangifte
  • het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor loon- en arbeidsmarktstatistieken
  • pensioenfondsen, die halen er informatie uit over dienstverbanden om rechten en (soms) premies vast te stellen
  • Zorginstituut Nederland, voor loonbeslagen bij wanbetaling van ziektekostenpremies
  • gemeenten, voor informatie over inkomens en dienstverbanden
  • het Centraal Administratiekantoor (CAK), dat informatie vergaart om vergoedingen vast te stellen, vooral in het kader van de Wet langdurige zorg en de WMO.