Waarom sneller aangifte doen?

Mensen met een uitkering moeten elke maand opgeven of en hoeveel ze hebben bijverdiend. Dit kan aan de hand van het loonstrookje. UWV verrekent dit inkomen met de uitkering. UWV betaalt pas uit, als de werknemer zijn inkomen heeft opgegeven.

UWV vergelijkt het opgegeven inkomen met de gegevens in de zogeheten Polisadministratie. Hierin wordt de loonaangifte van de werkgever verwerkt. Als de opgave van de werknemer anders is dan die van de werkgever, dan moet het verschil worden verrekend. Dit komt regelmatig voor.

Het verrekenen is lastig voor de werknemer. Die moet geld terugbetalen, of hij krijgt pas later het geld waar hij recht op heeft. Als je weinig inkomen hebt, is dit extra vervelend. Daarnaast zullen veel werknemers aan hun werkgever uitleg vragen. Hoe komt het dat de gegevens verschillen? Dat betekent extra werk voor de loonadministratie.

Als UWV de informatie van de werkgever eerder heeft, kunnen ze die alvast invullen op het formulier voor de werknemer. Die hoeft dan alleen maar aan te geven of hij of zij akkoord is. Vervolgens kan UWV uitbetalen. Als de werkgever bovendien in een keer de juiste informatie aanlevert, is het risico dat er naderhand verrekend moet worden minimaal. Dat is winst voor alle partijen.

Het verzoek aan werkgevers is daarom om zo snel mogelijk de correcte loonaangifte in de dienen. Liefst gelijk met of kort na het versturen van het loonstrookje naar de werknemer.