Meerjarenplan Loonaangifteketen 2022 - 2026

Het Meerjarenplan Loonaangifteketen heeft als motto "samen duiden, durven, doen", en biedt zich op de plannen op de korte en middellange termijn. Het meerjarenplan is een gezamenlijke strategie van het ecosysteem. Jaarlijks wordt het meerjarenplan met alle betrokken partijen bezien of aanpassingen noodzakelijk zijn.