Keteneigenaren

De loonaangifteketen kent drie keteneigenaren. Dit zijn de Belastingdienst, UWV en het CBS.

De Belastingdienst

Onze overheid heeft inkomsten nodig voor onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg. Voor sociale zekerheid, snelwegen, spoorlijnen en nog veel meer. Burgers en bedrijven betalen hiervoor belasting en premies. De Belastingdienst int deze namens de overheid. De Belastingdienst ziet erop toe dat iedereen die belasting moet betalen, zich aan de regels houdt.

Ook betaalt de Belastingdienst toeslagen. Dit zijn bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld de zorgverzekering of huur. Ook controleert de Belastingdienst goederenbewegingen naar en vanuit Nederland en heft zij belastingen bij invoer.

UWV

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet) en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. De wettelijke grondslag voor het CBS is de ’Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek’ van 20 november 2003 (Staatsblad 2003, 516).