Salarisadministrateursoverleg

Het salarisadministrateursoverleg is een structureel overleg tussen de loonaangifteketen en een vertegenwoordiging vanuit de praktijk van de salarisadministratie, de opleidingsinstituten en de brancheorganisaties.

Forum Salaris

Kwaliteitsverbetering van de loonaangifte en modernisering van de interactie met salarisadministrateurs waren voor de Belastingdienst aanleiding om in april 2016 te starten met Forum Salaris. Het forum maakt het mogelijk voor salarisadministrateurs om online met elkaar in gesprek te gaan over loonaangifte-gerelateerde onderwerpen.

Beeld: ©Loonaangifteketen

Betrokkenen bij het forum

Het forum is simpel van opzet: de Belastingdienst faciliteert, UWV en ruim 3.000 salarisadministrateurs participeren. Samenwerken staat centraal: tussen salarisadministrateurs onderling en met de Belastingdienst en UWV. Op basis van de behoefte van de salarisadministrateurs zal het aantal deelnemers geleidelijk toenemen.

Waarin het Forum voorziet

Op het forum gaat het over het inhoudelijke werk van de salarisadministrateurs. Online kunnen zij elkaar vragen stellen en deze beantwoorden. Blijft een antwoord uit of is het onjuist of onvolledig, dan heeft het redactieteam de keuze om zelf op de vraag te reageren. De Belastingdienst en UWV lezen mee en springen alleen daar waar nodig bij. Daarnaast voorziet het forum in relevante actuele onderwerpen, jurisprudentie, praktische handreikingen over loonheffingenthema’s en fungeert het als een prikbord voor ontwikkelingen en relevant nieuws.

Aanmelden loont

Bent u salarisadministrateur en hebt u interesse, dan kunt u zich registreren voor het Forum Salaris. Behalve een paar minuten, kost dat u niets. Afgaande op de reacties van deelnemers die u voorgingen, biedt het u alleen maar voordelen. Aanmelden doet u zo:

  • Ga naar https://fsa.pleio.nl/
  • Kies voor ‘Registreer’, vul uw gegevens in en kies een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail. Daarmee hebt u toegang tot het forum
  • Collega’s aanmelden? Dat kan ook! Het is mogelijk om voor al uw medewerkers een apart profiel aan te maken.

Als u vragen over dit onderwerp hebt, dan kunt u die richten aan forum.sa@belastingdienst.nl.