Ondersteuning Software Ontwikkelaars (OSWO)

De Belastingdienst maakt op grote schaal gebruik van elektronische dienstverlening. Bedrijven en burgers kunnen steeds vaker gebruik maken van software van derden. Zulke software kan alleen goed werken als de Belastingdienst de makers en gebruikers van software goed ondersteunt. Het team OSWO biedt deze ondersteuning en overlegt met verschillende partijen.

Klankbordoverleg OSWO

De klankbordgroep bestaat uit belangenvertegenwoordigers die actief en kritisch meekijken naar de ontwikkelingen binnen de Belastingdienst en UWV. Aan de klankbordgroep nemen vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, UWV, Belastingdienst, Ketenbureau en een aantal softwareontwikkelaars deel. Inmiddels is ook de werkgroep Salarisadministrateurs aangehaakt.

Afstemmingsoverleg OSWO

Het afstemmingsoverleg is een overleg tussen de loonaangifteketen en vertegenwoordiging vanuit het klankbordoverleg. Hierin worden alle jaarovergangswijzigingen binnen de loonaangifte besproken.

Via bijeenkomsten en de website van OSWO vindt vroegtijdige informatievoorziening plaats aan de softwareontwikkelaars die niet deelnemen aan de werkgroepen.