Het 'Bolletjes-plus-overleg'

In dit overleg worden nieuwe wet- en regelgeving en beleidszaken afgestemd die de keten of de loonaangifteketen raken.

Deelnemers zijn de ministeries van SZW en Financiën, de Belastingdienst, UWV en het CBS. Het overleg heeft geen mandaat, maar het kan wel adviezen uitbrengen aan het kernteam via de agendacommissie.