Henk Joosten benoemd als Ketenmanager loonaangifteketen

H.J.G. (Henk) Joosten wordt met ingang van 1 december 2022 benoemd in de functie van Ketenmanager Loonaangifteketen. 
 

De loonaangifteketen is een samenwerkingsverband tussen drie publieke organisaties: de Belastingdienst, CBS en UWV. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed werkende keten. De ‘brede’ loonaangifteketen omvat daarnaast afnemers, salarisadministrateurs, softwareontwikkelaars, inhoudingsplichtigen en andere stakeholders. De essentie van de loonaangifteketen is dat er één loket is waar inhoudingsplichtigen aangifte doen voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (de Belastingdienst) en tevens één loket waar afnemers nominatieve (loon)gegevens kunnen uitvragen (UWV). UWV krijgt deze gegevens van de Belastingdienst, neemt ze op in de Polisadministratie en stelt ze (binnen de grenzen van de regelgeving)  beschikbaar aan afnemers, waaronder UWV, de Belastingdienst, het CBS en vele andere (overheids)organisaties. Zo draagt de loonaangifteketen bij aan het realiseren van de doelstelling om de administratieve lastendruk en de uitvoeringskosten te verminderen en het burgergemak te vergroten.
 

De functie van ketenmanager Loonaangifteketen wordt door de Belastingdienst of UWV per toerbeurt ingevuld. Voor de komende periode is het de Belastingdienst die een medewerker voordraagt. Over de voordracht zijn de andere twee partijen, CBS en UWV, geïnformeerd.
 

Janet Helder, de plaatsvervangend DG Belastingdienst, merkt op verheugd te zijn dat de Belastingdienst met Henk weer een ketenmanager wordt benoemd met een ruime kennis en ervaring met het werkveld.
 

Henk Joosten: “De loonaangifteketen is financieel en op het gebied van het verwerven en verwerken van data van groot belang voor onze samenleving. Voor mij een mooie uitdaging om deze keten – in de samenwerking met alle partners - klaar te stomen voor de toekomst”. 
 

Henk is vanaf mei 1998 werkzaam bij de Belastingdienst en heeft diverse beleids- en managementfuncties vervuld bij diverse organisatieonderdelen van de Belastingdienst. Hij heeft Nederlandse taal- en letterkunde en Nederlands Recht gestudeerd.