Start inschrijving Intermediairdagen 2020

Vanaf 26 oktober kunt u zich inschrijven voor de online Intermediairdagen 2020. Dit is een kennisevenement dat in het teken staat van het nieuwe belastingplan. Als salarisprofessional kunt u kosteloos deelnemen aan dit evenement.

De Intermediairdagen vinden dit jaar volledig online plaats van 7 tot en met 11 december.

De volgende kennissessies kunnen voor u van belang zijn:

  • premiedifferentiatie WW
  • internationaal: werknemers uit het buitenland
  • Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
  • actualiteiten loonheffingen
  • invordering tijdens coronacrisis
  • privégebruik auto

Voor deelname aan dit evenement is een lidmaatschap van Forum Salaris vereist. Lidmaatschap van het forum is kosteloos.