Record aantal loonaangiften ingediend in het lopende tijdvak

In de maand juli hebben maar liefst 257.047 inhoudingsplichtigen gehoor gegeven aan de oproep van de Belastingdienst, UWV en het CBS om hun aangifte eerder aan te leveren. Zij hebben samen bijna 9,5 miljoen inkomstenverhoudingen aangeleverd.

In mei 2019 schreef Diantha Croese (ketenmanager) in een weblog dat de mijlpaal van 7,4 miljoen was gehaald. Zij vroeg zich toen af wanneer de mijlpaal van 10 miljoen zou worden bereikt. Dit (tussen)doel komt nu in zicht.

Wij bedanken alle inhoudingsplichtigen, maar ook de salarisadministrateurs en softwarebedrijven die hun aangifte eerder aanleveren. Zij maken het voor afnemers mogelijk om sneller over de gegevens te beschikken die nodig zijn voor hun dienstverlening. Dit voorkomt (extra) uitvraag en fouten en daar zijn we allemaal bij gebaat.