Nieuwsbrief eerder aanleveren nummer 3 december 2019